Tuesday, 29 July 2008

Ucapan Perbahasan Usul Y.A.B. Ketua Menteri

Ucapan Ahli Dewan Undangan Negeri bagi Kawasan Komtar, Y.B. Ng Wei Aik ke Atas Usul yang Dikemukakan oleh Y.A.B. Ketua Menteri

1. Terima kasih atas peluang yang diberikan bagi saya turut menyertai perbahasan ke atas usul yang dikemukakan oleh Y.A.B. Ketua Menteri dan berbunyi seperti berikut:

“Bahawa Dewan yang mulia ini mendukung hasrat dan komitmen keseluruhan rakyat Pulau Pinang sebagai pembayar cukai dan mendesak kerajaan pusat meneruskan projek-projek pembangunan tersebut atau menggantikannya dengan pemberian wang tunai RM4.7 bilion demi meneruskan pembangunan ekonomi negeri dan seterusnya menyeru seluruh rakyat Pulau Pinang bersatu-padu dan memiliki keyakinan berdikari untuk mengharungi sebarang cabaran yang boleh membawa kejayaan seperti Georgetown dinobatkan sebagai Bandaraya Warisan Dunia UNESCO atas sumbangan semua pihak termasuk NGO, bekas kerajaan negeri, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan dan yang penting sekali rakyat Pulau Pinang yang terus memelihara dan mempertahankan sifat budaya dan sejarah kita.”

2. Ini memang merupakan satu usul penting yang memerlukan sokongan sebulan suara oleh Dewan yang mulia ini, termasuk juga sokongan daripada Ahli-Ahli Yang Berhormat Pembangkang.

3. Kita telah diberikan mandat oleh rakyat Negeri Pulau Pinang untuk memainkan peranan kita sebagai wakil rakyat mereka. Tanpa mengambil kira parti politik yang kita wakili, kita perlu mempertahankan segala kepentingan negeri Pulau Pinang sehingga ke akhir hayat kita.

4. Janganlah kita membelakangkan kehendak rakyat Negeri Pulau Pinang! Janganlah Ahli-Ahli Yang Berhormat daripada Barisan Nasional menafikan atau menarik balik segala usul yang berkepentingan rakyat untuk tujuan membantah sahaja. Ini bukanlah sikap bertanggungjawab yang ada pada seorang Ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang.

5. Tindakan Ahli Yang Berhormat Sungai Dua untuk menarik balik usulnya yang begitu penting maknanya amat menghampakan kita semua. Adakah ini bermaksud bahawa pemansuhan tol di Sungai Nyior, Butterworth tidak lagi penting dengan usul tersebut ditarik balik?

6. Mengapa Ahli-Ahli Yang Berhormat dari Barisan Nasional tidak berani untuk berhadapan dengan segala dosa yang mereka telah lakukan sebelum ini? Jikalau Barisan Nasional ingin menawan balik hati rakyat Negeri Pulau Pinang, janganlah kita membelakangkan kehendak rakyat negeri yang terkandung dalam usul yang mulia ini.

7. Ahli Yang Berhormat Teluk Bahang mendakwa bahawa Barisan Nasional selalu buat yang terbaik untuk rakyat. Adakah keputusan Kerajaan Persekutuan untuk menangguhkan beberapa projek pembangunan yang penting untuk rakyat Negeri Pulau Pinang merupakan angkara Barisan Nasional yang selalu buat terbaik untuk rakyat?

8. Penangguhan projek-projek pembangunan tersebut telah meletakkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang dalam keadaan serba-salah atau tidak menentu, di mana projek-projek tersebut langsung tidak dapat dijalankan atau dipinda konsepnya atas sebab Kerajaan Persekutuan tidak melepaskan projek tersebut untuk dikendalikan atau diputuskan oleh Kerajaan Negeri.

9. Bagi saya, ini merupakan satu taktik Kerajaan Persekutuan untuk mencetuskan rasa kesal di kalangan pengundi-pengundi Negeri Pulau Pinang yang telah menyokong parti-parti pemerintah sekarang dalam pilihan raya yang diadakan pada 8hb Mac 2008. Walau bagaimanapun, saya amat yakin bahawa rakyat Negeri Pulau Pinang tidak akan mudah untuk diperdayakan oleh taktik yang kotor ini.

10. Rakyat Negeri Pulau Pinang merupakan golongan pengundi yang gagah berani, berpandangan jauh dan lantang untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap Barisan Nasional dalam pilihan raya kali ini. Mereka juga rajin belajar, bekerja atau berniaga serta menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pembayar cukai.

11. Perkembangan ekonomi yang pesat di Negeri Pulau Pinang, khasnya dengan kedudukan Negeri Pulau Pinang yang kembali berperanan sebagai lokomotif ekonomi serantau, saya pasti bahawa sumbangan rakyat Negeri Pulau Pinang terhadap perkembangan ekonomi negara tidak kurang daripada negeri-negeri yang lain.

12. Walaupun Negeri Pulau Pinang sekarang ini diletakkan di bawah sebuah pentadbiran yang baru, namun kesetiaan dan ketaatan rakyat Negeri Pulau Pinang memang tidak dapat dipertikaikan lagi. Kerajaan Persekutuan mesti menghormati hak demokrasi dan kebebasan rakyat Negeri Pulau Pinang seperti yang termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan dan bertindak adil serta prihatin terhadap keperluan dan permintaan rakyat kita.

13. Kerajaan Negeri yang baru telah menggariskan 3C, iaitu Crime (Kadar Jenayah), Congestion (Kesesakan Lalulintas) dan Cleanliness (Kebersihan) sebagai hala tuju kita untuk menggerakkan Negeri Pulau Pinang ke arah sebagai sebuah bandaraya yang bertaraf antarabangsa.

14. Untuk menangani masalah kesesakan lalulintas, projek-projek pembangunan seperti Monorel dan sebagainya amatlah diperlukan. Monorel merupakan satu-satunya alat pengangkutan yang berkos jauh lebih rendah serta lebih cepat dan pantas dalam mengangkut penumpang-penumpangnya ke destinasi-destinasi tertentu dalam masa yang terdekat.

15. Bagi Kerajaan Persekutuan, RM4.7 bilion bukanlah satu angka yang besar. Tetapi, RM4.7 bilion amatlah berbeza bagi Negeri Pulau Pinang yang kekurangan sumber ekonomi yang lain selain daripada terus bergantung kepada industri pembuatan, industri pelancongan dan industri perkhidmatan.

16. Jikalau masalah kesesakan lalulintas dapat ditangani, ini akan membawa impak positif terhadap perkembangan dan pembangunan industri pelancongan dalam negeri. Jikalau tidak, Kedudukan Negeri Pulau Pinang sebagai kuasa pemandu bagi Rancangan Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER), khasnya dalam aspek logistik juga akan terjejas.

17. Usul yang mulia ini haruslah disokong oleh rakyat jelata Negeri Pulau Pinang yang berfikiran waras. Sokongan kita terhadap usul ini tidak boleh diertikan bahawa kita adalah pengemis politik yang asyik mengemis peruntukan pembangunan daripada Kerajaan Persekutuan.

18. Malah, ini merupakan hak-hak kita sebagai rakyat Negeri Pulau Pinang untuk mendapatkan peruntukan pembangunan yang sewajarnya daripada Kerajaan Persekutuan. Selagi hayat kita dikandung badan, selagi kita merupakan warganegara Malaysia, selagi kita pembayar cukai yang bertanggungjawab, janganlah kita dianaktirikan oleh Kerajaan Persekutuan.

19. Sebagai anak watan Negeri Pulau Pinang, saya dengan hati yang penuh ikhlas mohon untuk menyokong usul ini.

20. Sekian, terima kasih.

Read more!

辩论首长动议演词

民主行动党光大区州立法议员黄伟益
参与槟州首席部长提呈动议的辩论演词

1. 兹感谢让我有机会参与辩论尊贵的首席部长所提呈的动议。

2. 这个非常重要的动议需要神圣的槟州立法议会,包括所有在野党立法议员一致通过。

3. 我们获得人民所委托,让我们有机会作为他们的代议士。既然如此,我们应该不分党派地,至死捍卫槟州的一切利益。

4. 我们总不能违背槟州人民的意愿!国阵议员切勿为了反对而反对,进而否决或收回所有对人民有利的动议。这不是槟州立法议员应有的负责任态度。

5. 巫统双溪赖区州立法议员收回其所提呈的重要动议,让我们所有人深感失望。这是否意味随着收回这项动议后,废除双溪育收费站的收费变得不再重要了?

6. 为何国阵的州立法议员不敢面对他们之前所做的坏事呢?如果国阵要赢得槟州人民的心,他们就不应该背弃这个动议所要表达的槟州人民意愿。

7. 巫统直落巴巷区州立法议员指国阵一直为人民做最好的决定。那么,联邦政府搁置数项有利槟州人民的发展计划,又是否国阵要为人民所做的最好决定?

8. 这项发展计划被搁置让槟州政府如今处于两难或不知何去何从的情况。由于联邦政府没有完全放弃上述发展计划,让槟州政府能够接手这些计划,导致整个计划无法推行或修改其原有概念。

9. 对我而言,这是联邦政府要让所有在2008年3月8日全国大选支持现有执政党的选民,对现有局面产生后悔念头的阴谋之一。无论如何,我绝对有信心槟州人民不会轻易被这种肮脏的伎俩所愚弄。

10. 槟州人民是非常勇敢、有远见,以及敢于在本届全国大选表达他们对国阵不满的选民。他们非常努力求学、工作或经商,同时履行他们作为纳税人的职责。

11. 加上槟州经济蓬勃发展,尤其随着槟州恢复其昔日作为本区域经济火车头的地位,我敢肯定槟州人民对国家经济发展所作的贡献,绝对不会比其他州属来得少。

12. 虽然槟州如今由新的政府所领导,然而槟州人民对这个国家的效忠与忠诚度,确实是无可质疑的。联邦政府必须尊重槟州人民宪赋的民主与自由权,同时公平对待及关怀人民所提出的各项需求。

13. 新的政府制定3C,即打击罪案、交通阻塞及改善卫生,作为我们要推动槟州发展成为国际都市的三大方向。

14. 我们需要类似单轨轻快铁等发展计划来解决交通阻塞问题。单轨轻快铁是当前唯一成本相对低廉、能够在短时间内有效且快速载送乘客到特定地点的交通工具。

15. 对联邦政府而言,47亿令吉根本算不上大笔数目。但是,对于缺乏其他经济资源,反而要持续依赖制造业、旅游业与服务业的槟州而言,无可否认有其非凡的价值。

16. 如果交通阻塞的问题能够解决,势必对州内旅游业成长与发展有其正面作用。否则,我们在北部经济发展走廊作为主导力量的地位,尤其是作为物流枢纽的地位亦会受到影响。

17. 所有理性的槟州人民应该要支持我们这个所提出的神圣动议。我们支持这项动议,绝不意味我们就是政治乞丐,只会不断向联邦政府乞讨发展拨款。

18. 反之,我们作为槟州人民就有权利,向联邦政府要求应有的发展拨款。只要我们还活着,只要我们还是这个国家的公民,只要我们还是一个负责任的纳税人,联邦政府总不能把我们当作遗孤来看待。

19. 作为槟州土生土长的子民,请让我以最诚恳的心情来支持这项动议。

20. 谢谢!

Read more!

Friday, 25 July 2008

Silent assembly member earns backbencher’s wrath

25-07-2008 by Regina William

PENANG: A government backbencher Ng Wei Aik (Komtar-DAP) moved a motion to suspend opposition state assemblyman Syed Ameruddin Syed Ahmad (Bayan Lepas Umno) from the state legislative assembly.

Ng moved the motion at the end of the debate on the motion of thanks to Yang Dipertua Negeri Tun Abdul Rahman Abbas on his speech during the opening ceremony on Monday.

Ng said Syed Ameruddin, a former state executive councillor, should be suspended as he had failed to participate in the debate on the motion of thanks and had also failed to submit any questions for the sitting.

The rest of the 26 state assemblymen minus the chief minister and 11 exco members and the deputy state assembly speaker had finished their debate by the end of yesterday’s session.

Opposition leader Datuk Azhar Ibrahim (Penaga-BN) then got up and defended Syed Ameruddin who was absent throughout the proceedings yesterday.

“I was made to understand that Syed Ameruddin is unwell and could not attend today, he should be given until Monday to do so,” Azhar said.

This irked RSN Rayer (Seri Delima-DAP) who then criticised Azhar for failing to ensure that all the opposition members played their role.

At this juncture, Ng proposed the motion again. However, state legislative assembly speaker Abdul Halim Hussain agreed to give Syed Ameruddin until Monday. “We will give him a chance as we are very flexible,” Abdul Halim said.

Read more!

民青团自拆中文路牌!

经过一番求证后,我敢肯定民青团领袖自拆中文路牌!

但是,民青团敢做不敢当,反而还企图嫁祸给槟州政府或槟岛市政局,以便制造假象以为执法当局拆除民青团近日所挂上的中文路牌。

针对此事,我遂向槟岛市政局主席再纳拉欣求证。对方告知市政局或其他政府机构的执法人员,未曾采取行动拆除中文路牌。

他还针对此事再三向执法当局求证。我们最终肯定这是民青团自导自演的杰作。他们还以为可以神不知、鬼不觉地瞒天过海,孰不知人在作、天在看呢!

我敢相信民青团是基于党内不同的声音,以及不敢面对巫统的淫威与压力,所以偷偷摸摸自行拆除本身挂上的中文路牌。

尽管如此,他们还是要硬着头皮逞强,向槟州人民制造这一种天大的骗话!唉,民政党或民青团有这种只会讲骗话的领袖,真是槟州人民的不幸呀!

Read more!

檳中文路牌誰拆下? 黃偉益:民青抑或巫青團

(檳城25日訊)又一羅生門事件!中文路牌“失蹤”,令檳首長政治秘書黃偉益懷疑,中文路牌可能是民青團及巫青團拆下!

黃偉益說,民青團極可能在受到巫統壓力下,自行拆除中文路牌。

“巫統反對黨領袖拿督阿查哈昨日向報章提起,州內不應有中文路牌;昨早,中文路牌就被拆下。”

他說,州政府、行動黨,甚至是社青團及檳島市政局,都沒有拆下民青團自行裝上的中文路牌。

他說,他已向檳島市政局主席拿督再納拉欣求證有關中文路牌一事,再納拉欣向他證實,中文路牌並不是由該局執法組拆下。

“既然不是市局拆下,那我們更有理由相信,民青團一定受到巫統的壓力,昨早拆下中文路牌。”

他也說,另外一個令他懷疑的可能,或許中文路牌是被巫青團拆下。

本週一,前檳島市議員涂仲儀在市內自行裝上6個中文路牌。

涂仲儀昨日現身州議會,更強調寧受罰500令吉,也拒拆中文路牌。

昨早,中文路牌“消失”了,至今為止各造都否認是自己拆下。

涂仲儀:不是民青拆

檳民青團委兼前檳島市議員涂仲儀今日堅決否認有關的6個中文路牌,是被民青團自行拆下。

“我們昨已清楚聲明立場,絕對不會將中文路牌拆下,並準備面對市政局的任何行動。”

曾是檳島市議員的涂仲儀當受詢及市政局及州政府兩方面都已否認中文路牌是被他們拆下時,他披露:“有關路牌只是以雙面膠黏紙貼上,因此,可能是自行脫落吧!能耐這么多天,我們也好奇怪!”

民青團是在週三晚9時,收到檳島市政局寄到該黨總部的通知書,指示他們必須在週四午夜之前把路牌拆下,否則需面對觸犯1974年道路、溝渠及建築法令的罰款,最高罰款額可達500令吉。

Read more!

Thursday, 24 July 2008

Kerajaan Pusat didakwa pinggir aktiviti pelancongan

Utusan Malaysia

PULAU PINANG 23 Julai - Seorang Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) dari DAP hari ini mendakwa Kerajaan Pusat telah meminggirkan kerajaan negeri dalam aktiviti tertentu melibatkan sektor pelancongan di negara ini.

Malah, Ng Wei Aik (DAP-Komtar) berkata, beliau difahamkan kerajaan negeri tidak dijemput untuk menyertai ekspo pelancongan yang akan diadakan di negara luar.

''Georgetown kini telah dinobatkan sebagai Tapak Warisan Dunia jadi apakah alasan Kerajaan Persekutuan untuk meminggirkan Pulau Pinang," ujarnya.

Beliau berkata demikian ketika membahaskan usul terima kasih terhadap ucapan Yang Dipertua negeri, Tun Abdul Rahman Abbas pada Mesyuarat Pertama Sidang Dewan Undangan Negeri kali ke-12 di sini hari ini.

Justeru, Wei Aik meminta kerajaan negeri supaya tidak bersikap konservatif sebaliknya lebih kreatif untuk mendapatkan sumber lain terutama daripada pihak swasta.

Sementara itu, Wei Aik mencadangkan supaya 7 Julai setiap tahun ditetapkan sebagai Hari Warisan Dunia sejajar dengan usaha meningkatkan kesedaran terhadap pemuliharaan tapak dan bangunan bersejarah.

''Walaupun perayaan sempena Georgetown diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia akan diadakan pada 25 hingga 27 Julai ini, saya merasakan pendekatan secara holistik perlu diambil bagi memastikan status tersebut kekal selama-lamanya.

''Tanpa sokongan dan kerjasama di antara kerajaan negeri dan Kerajaan Pusat, segala usaha untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap pemuliharaan tapak warisan itu tidak akan berjaya," katanya.

Read more!

Sidang DUN P. Pinang tegang

Utusan Malaysia

PULAU PINANG 23 Julai - Ketua Pembangkang, Datuk Azhar Ibrahim hari ini membidas Ng Wei Aik (DAP-Komtar) yang mempertikai arahan Kementerian Pelajaran melarang Exco daripada mengadakan majlis rasmi di sekolah-sekolah di negeri ini.

Azhar berkata, ADUN pakatan pembangkang sepatutnya tidak mempersoalkan keputusan itu kerana ia melibatkan keputusan Kerajaan Persekutuan dan berada di luar bidang kuasa kerajaan negeri.

Justeru katanya, isu itu tidak relevan untuk dibincangkan di dalam Sidang Dewan Undangan Negeri (DUN).

''Sidang DUN sepatutnya membincangkan isu berkaitan dengan kerajaan negeri dan bukannya perkara-perkara tidak relevan.

''Jadi saya berharap isu berkenaan tidak dipolitikkan," katanya ketika mencelah ucapan perbahasan Wei Aik ketika membahaskan usul terima kasih terhadap ucapan Yang Dipertua negeri, Tun Abdul Rahman Abbas pada Mesyuarat Pertama Sidang Dewan Undangan Negeri kali Ke-12 di sini hari ini.

Keadaan itu menyebabkan RSN Rayer (DAP-Seri Delima), tiba-tiba bangkit lalu mencelah dan mempersoalkan jawapan Ketua Pembangkang berhubung isu tersebut.

Tindakan tersebut menyebabkan Azhar menegurnya dan menyatakan bahawa ADUN Seri Delima itu suka 'serbu' terutama ketika Ketua Pembangkang atau ADUN pembangkang lain berhujah.

Ini menyebabkan berlaku perang mulut antara mereka berdua sebelum Rayer menggelar Azhar sebagai 'sudah tua' sehingga menyebabkan Datuk Jasmin Mohamad (BN-Sungai Dua) bangun dan meminta Rayer menarik balik perkataan itu kerana ia dianggap menyentuh hal peribadi.

''Mengikut Peraturan 46(13), setiap ADUN perlu menggunakan perkataan yang tidak menyentuh peribadi ADUN lain, jadi saya minta ADUN Seri Delima menarik balik perkataan tua kepada Ketua Pembangkang.

''Tua-tua dia (Azhar) pun, handsome dan boleh tambah (kahwin) seorang lagi tu," katanya sambil berseloroh.

Rayer bagaimanapun membalas, beliau hanya akan menarik balik perkataan 'tua' terhadap Azhar sekiranya Ketua Pembangkang itu menarik balik perkataan 'serbu' yang ditujukan kepadanya sebelum itu.

Azhar kemudian menjelaskan yang perkataan serbu tidak dianggap menyentuh peribadi seseorang sebaliknya ia bermaksud perbuatan yang mengganggu orang lain ketika bercakap.

Read more!

State govt’s celebration leaves education dept cold

by Regina William (theedgedaily.com)

PENANG: Can students participate in celebrations to mark George Town’s listing as a World Heritage site?

Going by the response of the state education department, it must be off-limits for them.

Ng Wei Aik (Komtar-DAP) told the state legislative assembly yesterday that the state government had invited the state education department director for three preparatory meetings called by the Penang Island Municipal Council for the celebrations which are scheduled from July 25 to 27.

“However, he failed to attend the meetings. The department has also failed to respond to three letters which have been sent asking for participation from students throughout the state during the celebrations.

“This is another example of attempts by the federal government to sabotage the state government’s efforts to organise this event to celebrate Penang’s listing,” said Ng.

“We wanted to include students to create awareness of our rich heritage. We had also planned to include the students in a guided tour of the streets of harmony, participate in a mural painting session and other activities.

“Since we failed to obtain their response, which needs the department’s approval, we had no choice but to invite kindergarten and college students to participate in the celebrations,” he said in his motion of thanks to the Yang Dipertua Negeri for his opening speech.

The department has also barred schools from inviting state executive councillors and state assemblymen of Pakatan Rakyat from attending functions at schools.

Teachers and students have also been barred from attending any functions organised by the state government.

Read more!

Education Dept no-show

The Star
NG SU ANN and CHRISTINA CHIN at the Penang State Assembly


THE state Education Department did not respond to invitations from the state government to attend three meetings held to plan the celebrations of George Town’s listing as a Unesco World Heritage Site from tomorrow to Sunday.

“We wanted to seek the department’s consent to allow school students to take part in our heritage trail walkabout themed ‘Street of Harmony’ tomorrow,” Ng Wei Aik (DAP – Komtar) said.

“Since we have no response from the department, we only expect between 200 and 300 pre-schoolers and college students to join the walkabout,” Ng who is also the Chief Minister’s political secretary, told reporters.

Ng had brought up the issue at the State Assembly when highlighting that the Federal Government was not cooperating with the state government.

R.S.N. Rayer (DAP – Seri Delima) had interjected to say that the state exco members were also not invited to officiate at school functions.

Ng suggested that July 7 be declared as World Heritage Day in honour of George Town and Malacca’s successful listing.

He also noted that the Federal Government had not invited Penang representatives to join its tourism expos abroad.

Read more!

Education Dept no-show

NG SU ANN and CHRISTINA CHIN at the Penang State Assembly

THE state Education Department did not respond to invitations from the state government to attend three meetings held to plan the celebrations of George Town’s listing as a Unesco World Heritage Site from tomorrow to Sunday.

“We wanted to seek the department’s consent to allow school students to take part in our heritage trail walkabout themed ‘Street of Harmony’ tomorrow,” Ng Wei Aik (DAP – Komtar) said.

“Since we have no response from the department, we only expect between 200 and 300 pre-schoolers and college students to join the walkabout,” Ng who is also the Chief Minister’s political secretary, told reporters.

Ng had brought up the issue at the State Assembly when highlighting that the Federal Government was not cooperating with the state government.

R.S.N. Rayer (DAP – Seri Delima) had interjected to say that the state exco members were also not invited to officiate at school functions.

Ng suggested that July 7 be declared as World Heritage Day in honour of George Town and Malacca’s successful listing.

He also noted that the Federal Government had not invited Penang representatives to join its tourism expos abroad.

Read more!

Wednesday, 23 July 2008

民主行动党光大区州立法议员黄伟益参与感谢槟州元首施政演词动议的辩论演词

~ 2008年7月23日 ~

前言

1. 自从在2008年3月8日全国大选当选光大区州立法议员以来,这是我首次在这个神圣的议会发表演词。

2. 民主行动党与人民公正党在全国大选所获得的辉煌胜利,让我们能够掌控三分之二的多数议席,进而成立以人民作为主体的联合政府。

3. 由于人民对于那些只会奉承巫统领袖的马华、民政党与国大党极度失望,以致这3个国阵成员党的候选人全军覆没。对我而言,这似乎是注定的!

4. 人民确实对我们寄以厚望,要我们踏入这个神圣的议会,跟那些只会追求权力与财富却不顾人民利益的巫统领袖抗衡到底。

5. 我们的国阵或巫统领袖是否关怀人民呢?这个答案再明显不过。我无需在这里长篇阔论,人民在本届全国大选所作的抉择,确实是一个无可争议的指标。


能力、问责与透明度

6. 我们的胜利反映槟州人民追求一个强调廉洁、有效率与公信力的政府。事实上,廉洁、有效率与公信力是国阵向来讲一套却做另一套的政治口号。国阵内部根深蒂固又猖獗的贪污与滥权情况,更像是我们根本无法根治的病毒。

7. 尽管如此,我们作为新的州政府仍会竭尽所能,并采取所需的对策来根治这个疾病。因此,州政府贯彻能力、问责与透明度的施政方针乃适得其时。

8. 我们需要整个州政府机关配合,共同来贯彻这套施政方针。根据民众的反馈,自从新的州政府上台以来,公务员的工作态度有所改善,同时提升其效率、礼貌程度与工作表现。

9. 无论如何,我们仍有一小撮公务员无法达到能力、问责与透明度施政方针的要求。若要解决这个问题,州政府各部门与各机构的主管必须扮演本身的角色,以提醒或警告相关的公务员。

10. 州政府整个机关必须贯彻能力、问责与透明度的施政原则,以便我们能够推动槟州继续向前迈进。我们不需要那些只会从中尝试破坏,我们为了槟州人民利益而采取各种努力的小拿破仑或大军阀。

Read more!

Ucapan DUN (6)

Pelaburan Tempatan dan Asing

84. Dewan yang mulia ini harus bersyukur dengan Kerajaan Negeri yang baru di bawah kepimpinan Y.A.B. Ketua Menteri, kita telah berjaya menarik pelaburan tempatan yang terbanyak sehingga kita berada di tangga pertama, di mana jumlah dana yang dilaburkan bagi sektor pembuatan adalah mencecah RM4.518 bilion.

85. Ini merupakan statistik yang telah dibekalkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Perindustrian. Pada tahun yang lepas, Negeri Pulau Pinang berada di tangga kelima, iaitu selepas Negeri Kedah, Selangor, Terengganu dan Johor. Ini menunjukkan pelabur tempatan dan asing semakin menaruh keyakinan dan kepercayaan terhadap Kerajaan Negeri yang baru.

86. Bagi pelaburan asing, kedudukan kita telah meningkat iaitu dari tangga kelima ke tangga keempat. Walaupun hanyalah sedikit kemajuan, tetapi ini menunjukkan suatu hakikat yang biasa, di mana kita sekarang ini hanya berada di belakang Sarawak, Selangor dan Johor, dan bukannya kalah kepada negeri Kedah dan Terengganu seperti apa yang berlaku pada tahun lepas.

87. Dari segi jumlah pelaburan yang diperolehi, Negeri Pulau Pinang sekarang ini berada di tangga kedua selepas Sarawak. Ini merupakan satu kemajuan besar bagi Negeri Pulau Pinang. Saya berharap dengan kepimpinan Kerajaan Negeri baru yang mendukung prinsip-prinsip C.A.T., dapatlah kita menarik lebih ramai pelaburan dalam tahun ini, supaya Negeri Pulau Pinang dapat kembali berperanan sebagai lokomotif ekonomi dan pelaburan bagi seluruh Malaysia.

88. Dengan kata-kata ini, saya mohon menyokong usul ini. Sekian, terima kasih.

Read more!

Ucapan DUN (5)

Kerajaan Tempatan

68. Penguatkuasaan oleh pihak berkuasa tempatan, termasuk oleh Majlis Perbandaran Pulau Pinang dan Majlis Perbandaran Seberang Perai mestilah tegas tetapi pendekatan secara lembut boleh diambil. Bagi golongan yang berpendapatan rendah, seperti penjaja atau peniaga kecil, mereka sering menerima saman atau kompaun yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan sehingga membebankan kehidupan mereka.

69. Ini tidak bermakna bahawa golongan yang berpendapatan rendah tersebut tidak patut dikeluarkan saman atau kompaun atas kesalahan yang mereka lakukan. Jikalau ini merupakan kesalahan kecil, janganlah kita cuba membunuh seekor ayam dengan pisau lembu. Apa yang lebih penting dalam proses penguatkuasaan adalah tujuan pendidikan. Jikalau golongan sasaran tersebut masih bersikap degil walaupun pendidikan atau amaran telah diberikan, maka tindakan penguatkuasaan yang serta-merta adalah diperlukan.

70. Saya berasa hairan mengapa projek pembinaan Times Square di Jalan Dato Keramat yang mengakibatkan keretakan bangunan-bangunan kediaman dan perniagaan yang serius di sekitar Jalan Kuantan, Jalan Trang dan Jalan Kampung Jawa hanya diberhentikan dengan notis yang dikeluarkan oleh MPPP selepas enam minggu isu ini dibangkitkan. Alasan bagi arahan tersebut dikeluarkan adalah berkenaan dengan masalah keretakan bangunan yang diakibatkan oleh kerja-kerja tanah bagi projek tersebut.

71. Saya berharap pihak pemaju bagi projek Times Square dapat mengambil tindakan cepat untuk memperbaiki keretakan semua bangunan yang terlibat sebelum arahan pemberhentian kerja dapat ditarik balik oleh pihak MPPP. Saya berharap pemaju-pemaju yang lain dapat mengambil iktibar daripada tindakan tegas yang diambil oleh MPPP ke atas Times Square supaya mematuhi segala peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan sebelum kelulusan dapat diberikan ke atas pemajuan projek yang dicadangkan.


Kecekapan Jabatan Bomba dan Penyelamat

72. Kebakaran yang berlaku di Jalan Penang, iaitu di seberang jalan yang berhadapan dengan Ibu Pejabat Kontinjen Polis Pulau Pinang pada 17 Jun 2008 kira-kira jam 13.25 telah memusnahkan tiga buah rumah kedai, termasuk dua buah kedai alat permainan dan sebuah kedai kasut.

73. Kebakaran api mulai muncul pada jam 13:24:53. Kereta bomba yang pertama hanya tiba di tempat kejadian pada jam 13:33:20 dan air mulai dipancut pada jam 13:36:30. Kereta bomba yang kedua dan ketiga hanya tiba pada jam 13:42:30.

74. Disebabkan tekanan air yang rendah, kerja-kerja menyelamatkan api agak sukar untuk dijalankan. Namun, prestasi ahli-ahli bomba dalam kejadian ini amatlah tidak memuaskan sehingga api telah merebak dari kedai alat permainan ke kedai kasut yang bersebelahan pada jam kira-kira 13:57:01.

75. Selepas tibanya kereta bomba di tempat kejadian, saya dan kawan-kawan saya cuba menelefon pihak bomba untuk mendapatkan bantuan tambahan. Akan tetapi, terdapat pegawai bomba yang tidak menunjukkan sikap yang sopan sehingga bertanyakan kami, “Setakat berapa buah kereta bomba baru awak rasa cukup?”

76. Terdapat juga ahli-ahli bomba yang kurang berpengalaman dalam menyelamatkan api. Pihak awam juga mengadu bahawa ahli-ahli bomba terpaksa menghabiskan lebih daripada 10 minit untuk menurunkan tangga besi daripada kereta bomba. Semasa menyelamatkan api, terdapat ahli-ahli bomba yang jatuh, tidak dapat menghubungkan paip-paip air dalam masa yang singkat dan terdapat juga paip air yang bocor.

77. Difahamkan ketidakberkesanan pihak bomba dalam kejadian tersebut adalah berkenaan dengan kebanyakan pegawai dan ahli bomba yang lebih berpengalaman telah dihantar untuk menyertai latihan bagi pertandingan pancaragam di Perda, Bukit Mertajam pada hari tersebut.

78. Jikalau lebih banyak kereta bomba dan ahli bomba yang lebih berpengalaman dihantar ke tempat kejadian dalam masa yang tersingkat selepas berlakunya kebakaran api, maka api sepastinya tidak akan merebak ke kedai kasut tersebut.

79. Saya juga tidak berpuas hati dengan pihak bomba berkata bahawa pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.35 petang dan kereta bomba pertama telah bergerak ke tempat kejadian seminit kemudian.

80. Mengikut makluman pihak bomba, mereka telah berjaya mengawal kebakaran daripada merebak kira-kira tiga minit kemudian. Tetapi daripada rakaman CCTV yang dipasang dan dikawalselia oleh Majlis Perbandaran Pulau Pinang, dapatlah saya membuktikan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan oleh pihak bomba adalah tidak tepat dan prestasi ahli-ahli bomba memang tidak memuaskan.

81. Dalam surat kepada Pengarah Bomba dan Penyelamat Negeri Pulau Pinang, saya memohon supaya siasatan dijalankan terhadap perkara tersebut serta memberi penjelasan terhadap dakwaan bahawa kebanyakan pegawai dan ahli bomba terlibat dengan latihan untuk pertandingan pancaragam pada masa berlakunya kebakaran api tersebut.

82. Untuk mengelakkan keadaan ini terus berulang, saya memohon pihak tuan supaya memberi latihan yang secukup-cukupnya untuk kesemua ahli bomba untuk mempertingkatkan lagi kebolehan dan prestasi mereka dalam kerja-kerja menyelamatkan api.

83. Peruntukan tambahan juga amat diperlukan untuk membeli peralatan yang baru bagi pasukan bomba supaya kes-kes kebocoran paip tidak akan berlaku lagi. Takkanlah Kerajaan Persekutuan yang menghabiskan hampir RM100 juta untuk menghantar seorang angkasawan ke angkasa lepas tidak dapat memberikan peruntukan yang secukupnya kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk menggantikan alat-alat perkakasnya yang usang.

Read more!

Ucapan DUN (4)

Keselamatan Awam

46. Tahap keselamatan dan ketenteraman awam bagi kawasan-kawasan Bandar, khasnya di sekitar kawasan KOMTAR amatlah membimbangkan. Kita sering terdengar berlakunya kes-kes rompakan, kecurian dan samun berkumpulan di kawasan tersebut. Terdapatnya kedai-kedai emas yang dirompak, rumah-rumah kediaman atau kedai-kedai dipecah masuk, penyeluk saku berkeliaran di sana sini dan sebagainya.

47. Untuk mengatasi masalah ini, saya memohon pihak polis supaya menambahkan lagi bilangan polis yang berkhidmat di Pondok Polis KOMTAR dan pada masa yang sama, mempergiatkan lagi rondaan polis yang beruniform dan tidak beruniform di sekitar KOMTAR. Waktu perkhidmatan bagi Pondok Polis KOMTAR yang ditetapkan adalah dari jam 9.00 pagi hingga 5.00 petang.

48. Atas inisiatif sendiri, anggota-anggota polis yang berkhidmat di sini telah mula bertugas sejak jam 7.00 pagi hingga 10.00 malam. Akan tetapi, ini memang tidak mencukupi. Perkhidmatan pondok polis dan rondaan polis seharusnya dilanjutkan kepada 24 jam untuk keselamatan seluruh bangunan dan pengguna-penggunanya. Pada satu ketika dahulu, bilangan polis yang paling maksimum berkhidmat di Pondok Polis Komtar adalah berjumlah 12 orang.

49. Bilangan ini telah menurun kepada 3 orang dan pada awal tahun ini, didapati hanya tinggal 2 anggota polis yang berkhidmat di sini. Jikalau kita ingin bergantung 3 orang polis untuk menjaga keselamatan keseluruhan bangunan, pekedai dan pengguna di sini, ini sememangnya tidak memadai sehingga keberkesanan pasukan polis kita akan terjejas.

50. Dengan bertambahnya kompleks membeli-belah yang sedang dibangunkan dan bakal disiapkan dalam setahun dua ini, masalah keselamatan di sekitar KOMTAR akan bertambah lebih runcing lagi jikalau bilangan polis yang berkhidmat di sini tidak ditambah dalam masa yang terdekat.


Pengangkutan Awam

51. Dengan kenaikan harga minyak dan harga barang secara mendadak kebelakangan ini, adalah perlu kita menggalakkan rakyat jelata untuk menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam, khasnya perkhidmatan bas awam dan justeru itu, kurang menggunakan kenderaan sendiri.

52. Dalam kata lain, sistem pengangkutan bas awam yang berkesan, menepati jadual masa, mesra penumpang serta mengenakan kadar tambang yang sesuai dengan kemampuan seseorang adalah mustahak dalam menarik minat lebih ramai orang menggunakan sistem ini.

53. Saya menyokong penuh hasrat Kerajaan negeri untuk mengaktifkan semula cadangan menubuhkan Syarikat Bas Negeri Pulau Pinang yang lebih merupakan sebuah consortium untuk menggabungkan syarikat-syarikat bas awam selain daripada RapidPenang.

54. Idea ini bertujuan untuk memberi peluang kepada syarikat-syarikat bas awam yang sedia ada di Pulau Pinang beroperasi dengan lebih cekap tanpa perlunya sistem pajak yang bertujuan untuk mengaut keuntungan cepat di mana pemandu bas menjalankan operasinya dengan tidak mengikuti jadual masa dan laluan yang telah ditetapkan.

55. Lebih-lebih lagi, terdapat sebilangan besar bas yang beroperasi di bawah sistem pajak tidak memperbaharui permit dan tidak diperiksa oleh Puspakom setiap tahun. Keadaan ini amat membahayakan pihak pengguna di mana sebarang kemalangan yang mungkin berlaku tidak dapat diinsurankan.

56. Walaupun RapidPenang, sebuah anak syarikat Rangkaian Pengangkutan Integrasi Deras Sdn Bhd (RapidKL) telah mula beroperasi sejak 31 Julai 2007 untuk menggantikan idea penubuhan Syarikat Bas Negeri Pulau Pinang, namun sistem kadar tambang yang dikenakan oleh RapidPenang adalah kurang mesra penumpang.

57. Tujuan RapidPenang sejak ditubuhkan adalah cuba untuk memonopoli keseluruhan pasaran pengangkutan bas yang sedia ada di Pulau Pinang, termasuk juga di Seberang Perai. Kita sebagai kerajaan yang berjiwakan rakyat hendaklah menentang dengan sekeras-kerasnya terhadap sebarang percubaan untuk memonopoli pasaran bagi sektor-sektor yang tertentu.

58. Penubuhan Syarikat Bas Negeri Pulau Pinang yang merupakan pesaing terus kepada RapidPenang juga akan mengurangkan peluang bagi segelintir pemimpin politik mencari keuntungan cepat atau dalam kata lain rent-seeking melalui pembelian bas yang diimport dari negara asing.

59. Kadar tambang perkhidmatan RapidPenang yang dikenakan di antara RM1.00 dan RM3.50 bergantung kepada destinasi dan laluan bas berkenaan tidak berbeza sangat dengan kadar tambang yang dikenakan oleh bas-bas awam yang sedia ada. Walaupun kadar tambang RapidPenang bagi sesetengah laluan adalah lebih murah daripada bas-bas yang lain, namun terdapat juga kadar tambang bagi laluan tertentu lebih mahal daripada kadar tambang yang sedia ada dikenakan.

60. Saya berpendapat bahawa sistem kadar tambang tersebut berorientasikan keuntungan serta memanfaatkan pihak syarikat RapidPenang sahaja. Sistem kadar tambang yang dikenakan ke atas seseorang setiap kali apabila dia menaiki bas tidak mengambil kira kepentingan serta tidak berprihatin terhadap mereka yang berpendapat rendah.

61. Contohnya, seseorang yang menaiki bas RapidPenang dari Batu Ferringhi ke Balik Pulau dan sebaliknya terpaksa membayar RM10 sehari. Bagi mereka yang berpendapatan rendah, RM10 adalah lebih daripada separuh gaji atau pendapatan hari mereka.

62. Dengan ini, mana-mana syarikat bas yang ingin menjalankan operasinya di Negeri Pulau Pinang, termasuk RapidPenang perlu menggunakan konsep pensubsidian-silang (cross-subsidization) dalam mengkaji semula kadar tambang yang telah ditetapkan, di mana keuntungan yang diperolehi daripada laluan perkhidmatan yang banyak penumpang digunakan untuk menyokong laluan-laluan perkhidmatan tertentu yang kekurangan penumpang.

63. Untuk tujuan ini, saya bercadang supaya sistem kadar piawaian bagi tambang bas adalah perlu untuk menggantikan sistem kadar tambang bas yang bermotifkan keuntungan, di mana hanya tiga jenis kadar tambang dikenakan iaitu RM1.00, RM2.00 dan RM3.00:

(a) Tiket Sehala RM1.00: Bagi penumpang yang menaiki bas dari stesen ke stesen dalam laluan perkhidmatan yang sama dan tidak boleh bertukar stesen serta tidak boleh digunakan bagi laluan bas dari bahagian pulau ke Seberang Perai dan sebaliknya. Tiket ini adalah luput setelah penumpang tersebut turun bas.

(b) Tiket Sehari RM2.00: Tiket jenis ini boleh digunakan tanpa had dalam tempoh sehari selepas dibeli, boleh digunakan sehingga saat terakhir bagi perkhidmatan sehari walaupun bas terakhir yang dinaiki telah melepasi jam 12.00 tengah malam. Tiket ini terhad digunakan di bahagian Pulau atau di Seberang Perai sahaja dan tidak boleh digunakan bagi laluan bas dari bahagian pulau ke Seberang Perai atau sebaliknya.

(c) Tiket Sehari Melalui Jambatan RM3.00: Sifatnya dan fungsinya adalah sama dengan tiket sehari. Namun tiket jenis ini boleh digunakan di bahagian pulau dan Seberang Perai, dan juga digunakan bagi laluan bas dari bahagian pulau ke Seberang Perai dan sebaliknya pada hari yang sama.

64. Saya berpendapat sistem kadar tambang sedemikian adalah lebih praktis dan dapat menarik minat lebih ramai orang untuk bertukar jenis pengangkutan yang digunakan oleh mereka, khasnya bagi mereka yang biasanya memandu dari rumah ke tempat bekerja dan sebaliknya.

65. Jikalau bilangan kenderaan bermotor tidak dapat dikurangkan dengan permulaan operasi RapidPenang, kesesakan lalulintas pastinya akan bertambah serius kelak dengan begitu banyak bas, termasuk juga bas-bas lain baik bas yang bersaiz besar mahupun bas mini yang dikendalikan oleh syarikat-syarikat bas awam tersedia ada yang berjalan serta berhenti-henti pada masa yang sama.

66. Saya difahamkan bahawa terdapat sebuah syarikat awam ingin menjual permit-permit basnya kepada konsortium syarikat-syarikat bas awam yang baru pada harga tawaran RM9 juta. Saya berharap operator-operator bas awam yang sedia ada haruslah bersikap realistik, termasuk mengambil kira kepentingan awam dalam membincang perkara tersebut.

67. Sebarang percubaan Kerajaan Negeri dalam menstrukturkan semula sistem pengangkutan bas awam bukanlah bermotifkan keuntungan. Jikalau konsortium tersebut dapat ditubuhkan dengan permit-permit yang sedia ada dipegang oleh syarikat-syarikat bas awam yang lain, ini juga akan membantu operator-operator tersebut dalam menyelesaikan beban tanggungan atau liabiliti mereka.

Read more!

Ucapan DUN (3)

Tapak Warisan Dunia dan Pelancongan

23. Sebagai Ahli Dewan Unjdangan Negeri bagi kawasan KOMTAR, saya amat berbesar hati dengan sebahagian kawasan DUN saya dinobatkan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO baru-baru ini.

24. Ini merupakan hasil perjuangan seluruh warga Negeri Pulau Pinang dalam tempoh lebih daripada 10 tahun yang lalu. Titik perjuangan seluruh rakyat dalam usaha ini perlu diiktiraf oleh Dewan yang mulia ini.

25. Walaupun perayaan Georgetown dinobatkan sebagai tapak warisan dunia akan diadakan pada 25 hingga 27 Julai 2008, namun satu pendekatan yang holistic perlu diambil oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, termasuk oleh Negeri Melaka untuk mengekalkan status Georgetown dan Melaka sebagai Bandar Sejarah Selat Melaka untuk selama-lamanya.

26. Bagi tujuan ini, sebuah badan bertindak bersama perlu ditubuhkan oleh kedua-dua buah negeri supaya rancangan tindakan dan usaha bersama dapatlah diambil, atas sebab dossier yang dikemukakan oleh kita adalah atas nama kedua-dua buah negeri dan bukannya atas nama Negeri Pulau Pinang atau sebaliknya.

27. Saya bercadang supaya 7 Julai setiap tahun ditetapkan sebagai Hari Warisan Dunia supaya perayaan dapat dianjurkan secara bergilir-gilir oleh kedua-dua negeri tersebut sebagai satu usaha untuk meningkatkan kesedaran terhadap pemuliharaan tapak dan bangunan yang bernilai warisan dan sejarah, dan pada masa yang sama untuk menarik lebih ramai pelancong ke tanahair kita.

28. Kita mesti meletakkan diri kita dalam konteks sedunia supaya nilai warisan dan kebudayaan kita dapat ditingkatkan. Usaha-usaha promosi dan penggalakkan pelancongan juga perlu dipertingkatkan oleh Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan.

29. Tanpa sokongan dan kerjasama di antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan, segala usaha yanag kita ambil sendiri tidak dapat mendatangkan kesan yang memberangsangkan. Saya difahamkan bahawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang tidak dijemput oleh Kerajaan Persekutuan kebelakangan ini untuk menyertai ekspo pelancongan yang bakal diadakan di negara-negara asing yang tertentu.

30. Usaha-usaha yang diambil oleh Kerajaan Persekutuan selama ini, baik sebelum atau selepas Kerajaan Negeri mengambil alih tampuk kepimpinan, telah meminggirkan Negeri Pulau Pinang daripada laluan penerbangan atau pakej pelancongan yang utama.

31. Sekarang ini, dengan Georgetown dinobatkan sebagai Tapak Waarisan Dunia, apakah lagi alasan yang boleh digunakan oleh Kerajaan Persekutuan untuk meminggirkan Negeri Pulau Pinang? Jikalau keadaan sedemikian terus berlaku, pastinya Kerajaan Persekutuan kita akan menjadi bahan ketawa oleh seluruh pelosok dunia.

32. Setelah Penang Tourism Action Council (PTAC) diambil alih oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri terpaksa menubuhkan sebuah badan penggalakkan pelancongan sendiri yang dikenali sebagai Penang Global Tourism Sdn. Bhd. Walaupun syarikat tersebut akan ditubuhkan dalam masa terdekat, namun Kerajaan Negeri seharusnya terus bersikap terbuka untuk bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dalam membangunkan industri pelancongan tempatan.

33. Penubuhan Penang Global Tourism tidak seharusnya dijadikan penghalang untuk kerjasama di antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan, malah dapat dijadikan pemangkin kepada usaha-usaha bersama yang bakal diambil oleh kedua-dua pihak. Pada masa yang sama, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru Kerajaan Persekutuan supaya menyambung semula segala memorandum persefahaman bagi tujuan penggalakkan pelancongan yang telah ditandatangani sebelum ini.

34. Walaupun Kerajaan Negeri menghadapi masalah kekurangan sumber kewangan untuk mengeluarkan produk-produk pelancongan yang baru, namun ini tidak bermakna bahawa Kerajaan Negeri harus bersikap konservatif tetapi bersikap lebih kreatif dalam mendapatkan sumber Initiatif Pembiayaan Swasta atau Private Funding Initiative (PFI) supaya pihak-pihak swasta dapat membantu Kerajaan Negeri untuk mempromosikan produk-produk pelancongan yang baru.


Perumahan dan Bangunan Usang

35. Y.B. Ketua Pembangkang telah membangkitkan isu kutu rayau yang semakin serius di sekitar Georgetown, khasnya di sekitar KOMTAR dalam Dewan yang mulia ini. Walaupun Y.B. Ketua Pembangkang bercadang supaya Jabatan Imigresen mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap golongan tersebut, namun faktor yang lebih penting bagi masalah ini adalah berkaitan dengan harga perumahan yang semakin meningkat di Georgetown ekoran daripada Akta Kawalan Sewa yang telah dimansuhkan oleh Parlimen pada tahun 1990-an.

36. Dengan kenaikan dan peningkatan nilai hartanah yang melambung tinggi, khasnya selepas Georgetown dinobatkan sebagai Tapak Warisan Dunia oleh UNESCO, saya yakin bahawa masalah kutu rayau akan bertambah serius lagi. Sekarang ini, pusat bandar Georgetown masih menghadapi masalah pengaliran populasi yang serius. Saya bercadang supaya elemen-elemen kediaman yang baru, khasnya projek pembangunan rumah kos rendah dan kos sederhana rendah dapat ditambah lagi untuk menarik lebih ramai orang, termasuk juga pemuda-pemudi untuk balik semula dan tinggal di sekitar pusat Bandar Georgetown.

37. Untuk pengetahuan Dewan yang mulia ini, saya banyak menerima aduan bahawa harga jualan bagi rumah kos rendah dan kos sederhana rendah adalah semakin meningkat, di mana harga rumah secara keseluruhan jauh lebih tinggi daripada harga siling yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan.

38. Jika diambil projek Lavender Park yang dimajukan oleh Genuine Galaxy Sdn. Bhd. sebagai contoh, pembeli rumah terpaksa menanggung kos pembelian tempat letak kereta yang biasanya berjumlah RM14,000 hingga RM15,000 dan kos pakej naik taraf yang jurangnya di antara RM14,800 hingga RM19,800 selain daripada kos pembelian rumah tersebut yang berjumlah RM75,000. Ini bermakna bahawa pembeli rumah terpaksa menanggung jumlah kos yang melebihi RM100,000.

39. Mengapa seorang pembeli rumah perlu menanggung jumlah kos yang melebihi RM100,000 bagi sebuah rumah kos sederhana rendah yang bernilai RM75,000? Jikalau pembeli rumah tersebut dapat menanggung jumlah kos yang melebihi RM100,000, mengapa dia perlu membuat permohonan bagi rumah kos sederhana rendah melalui kerajaan dan bukannya terus membeli sebuah rumah yang bernilai lebih daripada RM75,000.

40. Jikalau keadaan ini tidak diperbetulkan, dasar perumahan terhadap pembangunan rumah mampu milik yang digubal dan diamalkan oleh Kerajaan Negeri tidak akan mencapai matlamatnya supaya setiap keluarga yang miskin atau kurang jumlah pendapatannya dapat diagihkan sebuah rumah untuk dihuni. Saya yakin bahawa pihak pemaju cuba menggunakan ruang undang-undang yang sedia ada untuk mengaut keuntungan yang lebih.

41. Satu lagi masalah yang dihadapi oleh pihak pembeli rumah adalah berkaitan dengan penaklukan kongsi gelap, di mana pembeli-pembeli rumah diwajibkan untuk mengambil perkhidmatan pakej naik taraf yang ditawarkan oleh kongsi gelap yang tertentu. Pembeli rumah langsung tidak dibenarkan untuk mengambil perkhidmatan pakej naik taraf daripada pihak-pihak yang lain. Jikalau tidak, tindakan ganas akan diambil terhadap pembeli-pembeli rumah tersebut.

42. Saya berharap pihak polis dapat mengambil perhatian yang serius terhadap masalah tersebut. Pada masa tersebut, Bahagian Perumahan di bawah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri juga perlu mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap pihak pemaju yang mengizinkan penaklukan kongsi gelap ke atas projek-projek perumahan yang tertentu.

43. Mengikut laporan awal yang disediakan oleh pihak Majlis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP), dianggarkan bahawa terdapat lebih kurang 500 buah bangunan yang usang dan tidak lagi didiami orang di sekitar Georgetown. Di antaranya, terdapat banyak bangunan usang yang strukturnya tidak selamat untuk dihuni orang. Beberapa tahun dahulu, terdapat satu skim pinjaman yang disediakan oleh Kerajaan Persekutuan di mana permohonannya adalah terbuka kepada mereka yang memerlukan sumber kewangan untuk memperbaiki rumahnya yang usang. Disebabkan kadar faedahnya terlalu tinggi iaitu 4%, maka kurangnya sambutan diberikan terhadap dana tersebut.

44. Untuk mengekalkan status Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia untuk selama-lamanya, saya memohon satu kajian yang menyeluruh dijalankan terhadap bangunan-bangunan usang sedia ada yang tidak lagi dihuni orang serta mencadangkan langkah-langkah pencegahan atau pemuliharaan yang patut diambil oleh Kerajaan Negeri terhadap masalah tersebut.

45. Pada masa yang sama, saya bercadang supaya Kerajaan Negeri memohon Kerajaan Persekutuan supaya menyediakan dana tersebut sekali lagi pada kadar faedah yang lebih rendah supaya mereka yang berminat dapat dibekalkan sumber kewangan yang secukupnya untuk memperbaiki rumah atau hartanah mereka dalam masa yang terdekat.

Read more!

Ucapan DUN (2)

Kerajaan Berjiwakan Rakyat

11. Saya tidak bersetuju dengan apa yang disebut oleh Y.B. kawasan Penaga yang menyifatkan Y.A.B. Ketua Menteri sebagai Ketua Menteri untuk Timur Laut, Pulau Pinang sahaja, seolah-olah Y.B. kawasan Penaga juga Ketua Pembangkang untuk Seberang Perai secara amnya atau Penaga secara khususnya. Ini adalah tidak adil sekali.

12. Adakah Kerajaan Negeri di bawah kepimpinan Y.A.B. Ketua Menteri tidak mengagihkan beras untuk rakyat kita di Seberang Perai atau secara khususnya di Penaga? Adakah PBAPP di bawah kepimpinan Y.A.B. Ketua Menteri tidak bersedia untuk memberikan rebet RM100 melalui bil air kepada golongan yang miskin di Seberang Perai atau lebih khusus lagi di Penaga?

13. Dapatkah Y.B. Ketua Pembangkang membuktikan bahawa mana-mana keputusan yang dibuat atau dasar yang digubal oleh Y.A.B. Ketua Menteri atau Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang hanya mengambil berat segelintir orang sahaja? Pada hakikatnya, segala keputusan atau dasar yang digubal oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang memang mengambil berat faedah dan kepentingan awam tanpa mengambil kira kaum, agama, jantina dan fahaman politik.

14. Dengan itu, saya percaya bahawa Y.B. Ketua Pembangkang berniat untuk cuba memesongkan Dewan yang mulia ini dengan dakwaan-dakwaan yang tidak berasas demi mencapai matlamat politiknya. Saya ingin menegur Y.B. Ahli-Ahli Pembangkang termasuk Y.B. Ketua Pembangkang supaya lebih bertanggungjawab ketika berhujah dalam Dewan yang mulia ini.

15. Kita perlu mengekalkan dekorum Dewan yang mulia ini supaya masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat jelata kita. Saya amat hairan dengan kenyataan Y.B. Ketua Pembangkang yang inginkan projek Jambatan Pulau Pinang yang kedua dibatalkan telah menjejaskan usaha-usaha pelaburan yang ingin diambil oleh Kerajaan Negeri.

16. Ini merupakan sikap seorang ahli pembangkang yang kurang bertanggungjawab. Walaupun kita mewakili kepentingan politik yang berbeza, tetapi janganlah kita membuat sesuatu atau mengeluarkan kenyataan yang menjejaskan kepentingan seluruh rakyat Pulau Pinang.


Hubungan Kerajaan Persekutuan dan Negeri

17. Sistem Persekutuan yang diamalkan sekarang ini mempunyai latar belakangnya yang tersendiri dan unik. Kita mengamalkan sistem persekutuan supaya kuasa pada Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Pemerintah Melayu tidak terhakis. Kuasa-kuasa bagi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri adalah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan yang telah digubal sejak negara kita merdeka lagi.

18. Selama ini, kecuali suatu tempoh yang pendek selepas pilihan raya umum pada tahun 1969, negeri kita adalah ditadbir oleh Barisan Nasional atau sebelum ini dikenali sebagai Perikatan. Setelah parti-parti pembangkang diberikan peluang untuk mengambil alih tampuk kepimpinan negeri, maka kita telah memasuki satu era yang baru di mana kita perlu menghadapi Kerajaan Persekutuan yang dibentuk oleh parti-parti komponen yang berbeza.

19. Pengamalan sistem Persekutuan adalah untuk menjamin kepentingan dan suara negeri-negeri terdengar. Walaupun kuasa yang termaktub pada Kerajaan Negeri adalah terhad, ini tidak bermaksud bahawa Kerajaan Persekutuan dapat terus mengetepikan Kerajaan Negeri. Jikalau tiadanya kerjasama di antara kedua-dua pihak, maka banyak perancangan atau pembangunan yang memanfaatkan rakyat tidak dapat dijalankan.

20. Saya ingin menjelaskan bahawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang tidak bersikap anti-Kerajaan Persekutuan. Pada masa yang sama, saya juga berharap Kerajaan Persekutuan tidak lagi bersikap anti-Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Kita ingin menjalinkan suatu hubungan perkongsian pintar (smart partnership) di antara kedua-dua pihak.

21. Melalui bentuk hubungan dan kerjasama yang baru ini, kita berharap kedua-dua pihak ini dapat berkongsi idea, pandangan, kepakaran, keinginan politik dan sumber-sumber kewangan yang sedia ada untuk menggerakkan Negeri Pulau Pinang terus ke hadapan.

22. Jikalau Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan dapat memainkan peranan mereka masing-masing dengan cara yang lebih berkesan tanpa membalas dendam di antara satu sama lain, saya yakin bahawa rakyat jelata akhirnya akan dapat dimanfaatkan. Ingin saya melafazkan dua rangkap pantun untuk dinikmati semua:

Pulau Mutiara kembali bersinaran
Udara segar bertiup ke kiri kanan
Tanpa negeri mananya persekutuan
Tanpanya tanah mana ada pembangunan

Suasana politik sudah berbeza
Burung kakak bergigi dua
Tanggungjawab perlu dipikul bersama
Rakyat jelata akhirnya bertuah jua

Read more!

Ucapan DUN (1)

UCAPAN AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI BAGI KAWASAN KOMTAR Y.B. NG WEI AIK KE ATAS USUL TERIMA KASIH TERHADAP UCAPAN TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA NEGERI PULAU PINANG

~ 23 Julai 2008 ~

Mukadimah

1. Ini merupakan kali pertama saya memberi ucapan dalam Dewan yang mulia ini setelah dipilih sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Komtar dalam pilihan raya umum yang diadakan pada 8hb Mac 2008.

2. Kemenangan Parti Tindakan Demokratik dan Parti Keadilan Rakyat dalam pilihan raya kali ini amat memberansangkan sehingga kita dapat menguasai majoriti dua pertiga kerusi dalam Dewan yang mulia ini dan seterusnya membentuk sebuah kerajaan campuran yang berjiwakan rakyat.

3. Atas sebab kekecewaan dan rungutan rakyat jelata terhadap MCA, Gerakan dan MIC yang asyik bodek-membodek pemimpin-pemimpin UMNO, kesemua calon daripada ketiga-tiga parti komponen Barisan Nasional tersebut telah dikalahkan. Bagi saya, ini sememangnya telah ditakdirkan.

4. Rakyat jelata memang menaruh harapan yang tinggi terhadap kami untuk berhadapan dengan pemimpin-pemimpin UMNO yang hanya gilakan kuasa dan kekayaan tanpa mengambil kira kepentingan rakyat jelata dalam Dewan yang mulia ini.

5. Adakah pemimpin-pemimpin Barisan Nasional secara amnya atau UMNO secara khususnya berjiwakan rakyat? Jawapannya adalah jelas sekali. Tanpa perlu saya berhujah secara panjang lebar di sini, pilihan rakyat jelata pada pilihan raya kali ini memang merupakan satu petunjuk yang tidak payah dipertikaikan lagi.


Prinsip-Prinsip C.A.T.

6. Kemenangan kita telah menggambarkan kehendak-kehendak rakyat Negeri Pulau Pinang yang inginkan sebuah pentadbiran yang bersih, cekap dan amanah. Padahal, bersih, cekap dan amanah merupakan slogan Barisan Nasional sejak dahulu lagi yang sekadar cakap tak serupa bikin. Rasuah dan penyelewengan kuasa yang berleluasa sehingga ke akar umbi seakan-akan merupakan virus penyakit yang sukar dibunuh.

7. Namun begitu, kita sebagai Kerajaan Negeri yang baru tetap akan mengambil segala usaha dan pendekatan yang perlu untuk mengubati penyakit tersebut. Dengan ini, pengamalan prinsip-prinsip C.A.T. iaitu Keupayaan (Competency), Akauntabiliti (Accountability) dan Ketelusan (Transparency) oleh Kerajaan Negeri adalah tepat pada masanya.

8. Kita perlukan kerjasama seluruh jentera Kerajaan Negeri untuk melaksanakan sebuah pentadbiran yang berlandaskan prinsip-prinsip C.A.T. Mengikut maklum balas pihak awam, sikap kakitangan-kakitangan awam telah bertambah baik selepas kita mengambil alih pucuk kepimpinan Kerajaan Negeri, di mana kecekapan, kesopanan dan prestasi mereka juga meningkat.

9. Walau bagaimanapun, masih terdapat segelintir kecil kakitangan awam yang gagal memenuhi kehendak-kehendak C.A.T. Bagi mengatasi masalah ini, ketua jabatan atau agensi Kerajaan Negeri perlu memainkan peranan mereka dalam memberikan teguran atau amaran kepada kakitangan-kakitangan awam yang terlibat.

10. Keseluruhan jentera Kerajaan Negeri perlu mendukung prinsip-prinsip C.A.T. supaya kita dapat menggerakkan Negeri Pulau Pinang terus maju ke depan. Kita tidak perlukan Little Napoleon atau Big Warlord yang cuba menggagalkan segala usaha yang kita ingin ambil untuk kepentingan rakyat Pulau Pinang.

Read more!

Monday, 21 July 2008

Watch out! Live telecast for Penang State Assembly

This is a golden opportunity that you shall not miss out!

Please click on http://dunpenang.ipglobal.tv for live telecast of Penang State Assembly.

Watch out for who is snoring inside the state assembly! And not forget who is bad boy among the UMNO fellows!

Read more!

It is me!

Ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang Penggal ke-12 (2008-2013)

Sunday, 20 July 2008

Bon Odori @ EsplanadeSee, what was happening last night at Esplanade?

This is the first ever Bon Odori I have joined.

Together with us including Penang Chief Minister Lim Guan Eng, two State EXCO Chow Kon Yeow and Danny Law, ADUN for Pengkalan Kota Lau Keng Ee and others.

Read more!

Saturday, 19 July 2008

东方议题:非认同而是要督促古迹保护 列世遗关键:文化并存

Tuesday, 15 July 2008

槟州立法议会动议促联邦政府恢复槟州各项巨型发展计划

槟州首席部长林冠英将在2008年7月21日起召开的槟州立法议会提呈动议,促请联邦政府恢复槟州的各项巨型发展计划,或以47亿的计划总值现金“归还”给槟州,延续槟州的经济发展。

林冠英也希望这项动议可获得所有议员,包括反对党议员的支持,以示他们关心槟州的发展。

这项动议将由槟州首席部长林冠英发动,并在动议内吁请全槟人民齐心协力,充满信心及独立的面对一切挑战,以迈向成功之路,正如乔治市成功被列入联合国教科文组织世界文化遗产城的成就,就是各造的贡献,包括非政府组织、前政府、我国文化、艺术及文物部,而最重要的,是全槟人民不屈不挠地保护古迹、活文化遗产及历史。

以下为首长将提出的动议部分内容:

(1)中央政府将油价调高41至63%、电费调高26%、天然气调高129至187%的决定,对依赖制造业及服务业为主(特别是旅游业及人力资源方面)的槟州经济,产生了一定的负面影响,尤其以商家的影响程度最深,也影响了普罗大众的购买力及生活素质。

(2)接受“打造槟城为国际城市”的宏愿,以让槟城成为游客、投资者及本地人的首选,共享舒适的生活。

(3)实施CAT施政方针,即以有能力、问责及具透明度为主的施政方式,以达致槟州的宏愿,并让人民对政府投以信任,作一个有灵魂的政府,给未来一代一个期望,同时身体力行,实践一个有爱心的政府。

(4)认可槟州政府在经济艰难的时刻,依然成功吸引总值14亿令吉外资的努力。同时,也对每月收入低于1千500令吉的低收入者表示关怀,履行了政府的社会责任。

(5)对联邦政府在第9大马计划中期检讨中,增加300亿令吉拨款至2300亿令吉的同时,却取消槟州总值47亿令吉的各项利民发展拨款,包括单轨轻快铁、槟岛外环公路、孟光水坝扩建工程及升旗山缆车提升工程,表示遗憾。

Read more!

Monday, 14 July 2008

林冠英的狗被毒死了!

星期日晚上9时许,开始接到记者朋友来电相告:林冠英老家的狗被毒死了!对方还告诉我,这是政治部(SB)方面所转告的消息!

我真不知要好气或好笑?当时的我心里难免在嘀咕,政治部真是太过得空,连首席部长住家的狗被毒死都关乎他们的事?

随之,我就向相关的人物求证一番,证实其老家有一只狗的确遭人毒手而寿终正寝(若是雌性请用寿终内寝)了,享年11岁,真是英年早逝!

首席部长母亲是在星期日上午5时许起床时,发现这只狗倒在地上快奄奄一息了!直至7时15分,这只狗终于返魂无术而撒手人寰。

首席部长住家养有两只狗,而死狗属于比较老的那一只。过后,其妹妹把尸体送往兽医所检查,证实这只狗的死因乃服下老鼠药而中招。

首席部长家属没有针对此事报警。首席部长只是把此事告知槟州副总警长沙烈,结果事情就一传十、十传百、百传千……终于狗凭主人贵,讣闻亦有机会登上报纸一隅了!

刚刚拜读了同事张燕芬所写的《林冠英还没有死!》一文,结果主人还没有死,狗狗就等不及走了!

虽然如此,我还是希望我们的政治部同仁,能够尽量做好他们的份内事,协助槟州政府把州内的治安给搞好、把贪官给抓起来。

拜托,请你们不要再把头上的蜻蜒都看作是飞机吧!

Read more!

Penang State Assembly is around the corner!The coming Penang State Legislative Assembly sitting will be commencing from 21st to 31st of July, 2008.

Unlike the first sitting which is only the swearing-in ceremony for all the state assemblymen, this round should be the real battle between DAP and PKR state assemblymen and UMNO's opposition members.

For sure, UMNO leaders will stir up the all sort of old issues, like NEP issues, Bumiputra privileges, open tender and so on. But we have prepared and will be all-out to give them a good bunch!

Even without the participation of MCA and Gerakan in Penang State Legislative Assembly, our proceeding will not less its attractiveness and importance, as well as for the public to evaluate the government and opposition party's performance after 100 days in power.

Everyone is watching out for this state assembly. Let us not to disppoint them but to deliver a good show for all.

Read more!

Green light for 'live' coverage of Penang assembly

Athi Veeranggan | Jul 13, 08 7:42pm

The Penang government has given the green light to go ‘live' on the state legislative assembly proceedings when the House sits for four days starting next Monday on July 21.

The state government said all local media television and online news sites can give full ‘live' or recorded coverage on the proceedings of the scheduled four-day sitting.

The move will make Penang the third state after Selangor and Perak to go for ‘live' coverage of its state assembly proceedings.

Chief Minister Lim Guan Eng told a press conference today that this would provide an opportunity to Penangites to see "democracy in action" and enrich their knowledge on the proceedings of the assembly.

"By making the proceedings transparent, it will make the assemblypersons more competent and accountable as public would have full view on them," he said after attending the state titles and awards giving ceremony by the Yang di-Pertua Negeri Abdul Rahman Abbas in conjunction with his official 70th birthday.

It is now up to the electronic and online media organisations to accept the state's open invitation to either show ‘live' or recorded coverage on the House proceedings.

The state government has held informal discussions with state-owned Radio Television Malaysia (RTM) on the matter, but it is learnt that RTM's response had been lukewarm, citing bureaucratic red tapes behind its lack of interests.

It will formally notify the Information Minister Ahmad Shabery Cheek to allow the official radio television channel to provide the full ‘live' coverage.

Open invitations have been extended to other television channels such as TV3, NTV7 and news portal Malaysiakini to cover the assembly proceedings.

"It's up to RTM and other media channels now to take up the offer to either provide full or periodical coverage of the proceedings," said Penang executive councillor Abdul Malik Abul Kassim, who heads the state ad-hoc committee on freedom of information.

Beware of distortion in edited footage

Whether live or recorded coverage, it will put additional pressure on Penang's 40 elected state assemblypersons to perform.

The coverage will also provide first-hand information to Penangites to assess and evaluate the performance of their elected representatives at the highest lawmaking body in the state.

In long run it is hoped that it will generate enthusiasm among Penangites to show more interest in the political governance of the state.

"It could help to develop a politically vibrant, dynamic and progressive minded society," said Lim.

Although the state government undoubtedly favours live coverage of the state assembly proceedings, Pakatan Rakyat state government leaders are also sceptical over the possibility of distortion of facts in edited recorded footage.

They cautioned that the state government would have to be extra careful with certain bias-prone television stations resorting to dirty tactics of distorting the footage in favour of Barisan Nasional.

For instance, a Pakatan Rakyat assemblyperson may cynically say ‘I congratulate BN for hiking up the fuel price' but the edited recorded version would sound ‘I congratulate BN' only.

However, the state government said it is prepared to take the risk in going 'live' for the sake of transparency.

Read more!

Wednesday, 9 July 2008

Eight new sites, from the Straits of Malacca, to Papua New Guinea and San Marino, added to UNESCO’s World Heritage List

Unesco World Heritage website
Monday, July 7, 2008

The World Heritage Committee meeting in Quebec City has added eight new cultural sites to UNESCO’s World Heritage List on the morning of the 7 of July. With these inscriptions, Papua New Guinea and San Marino enter the World Heritage List for the first time.

The new sites inscribed are:

Melaka and George Town, historic cities of the Straits of Malacca (Malaysia) have developed over 500 years of trading and cultural exchanges between East and West in the Straits of Malacca. The influences of Asia and Europe have endowed the towns with a specific multicultural heritage that is both tangible and intangible. With its government buildings, churches, squares and fortifications, Melaka demonstrates the early stages of this history originating in the 15th-century Malay sultanate and the Portuguese and Dutch periods beginning in the early 16th century. Featuring residential and commercial buildings, George Town represents the British era from the end of the 18th century. The two towns constitute a unique architectural and cultural townscape without parallel anywhere in East and Southeast Asia.

Kuk Early Agricultural Site (Papua New Guinea) consists of 116 ha of swamps in the southern highlands of New Guinea 1,500 metres above sea-level. Archaeological excavation has revealed the landscape to be one of wetland reclamation worked almost continuously for 7,000, and possibly for 10,000 years. It contains well-preserved archaeological remains demonstrating the technological leap which transformed plant exploitation to agriculture around 6,500 years ago. It is an excellent example of transformation of agricultural practices over time, from cultivation mounds to draining the wetlands through the digging of ditches with wooden tools. Kuk is one of the few places in the world where archaeological evidence suggests independent agricultural development and changes in agricultural practice over such a long period of time.

Stari Grad Plain (Croatia) on the Adriatic island of Hvar is a cultural landscape that has remained practically intact since it was first colonized by Ionian Greeks from Paros in the 4th century BC. The original agricultural activity of this fertile plain, mainly centring on grapes and olives, has been maintained since Greek times to the present. The site is also a natural reserve. The landscape features ancient stone walls and trims, or small stone shelters, and bears testimony to the ancient geometrical system of land division used by the ancient Greeks, the chora which has remained virtually intact over 24 centuries.

Fortifications of Vauban (France) consists of 13 groups of fortified buildings and sites along the western, northern and eastern borders of France. They represent the finest examples of the work of Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707), a military engineer of King Louis XIV. The serial property includes towns built from scratch by Vauban, citadels built on plains, urban bastion walls, bastion towers and a residence. There are also mountain forts, sea forts, a mountain battery and two mountain communication structures. This property is inscribed as bearing witness to the peak of classic fortifications, typical of western military architecture. Vauban also played a major role in the history of fortification in Europe and as far away as the American continent, Russia and East Asia.

Berlin Modernism Housing Estates (Germany). The property consists of six housing estates that testify to innovative housing policies from 1910 to 1933, especially during the Weimar Republic, when the city of Berlin was particularly progressive socially, politically and culturally. The property is an outstanding example of the building reform movement that contributed to improving housing and living conditions for people with low incomes through novel approaches to town planning, architecture and garden design. The estates also provide exceptional examples of new urban and architectural typologies, featuring fresh design solutions, as well as technical and aesthetic innovations. Bruno Taut, Martin Wagner and Walter Gropius were among the leading architects of these projects which exercised considerable influence on the development of housing around the world.

Mantua and Sabbioneta, in the Po valley, in the north of Italy, represent two aspects of Renaissance town planning: Mantua shows the renewal and extension of an existing city, while 30 km away, Sabbioneta represents the implementation of the period’s theories about planning the ideal city. Typically, Mantua’s layout is irregular with regular parts showing different stages of its growth since the Roman period and includes many medieval edifices among them an 11th century rotunda and a Baroque theatre. Sabbioneta, created in the second half of the 16th century under the rule of one person, Vespasiano Gonzaga Colonna, can be described as a single-period city and has a right angle grid layout. Both cities offer exceptional testimonies to the urban, architectural and artistic realizations of the Renaissance, linked through the visions and actions of the ruling Gonzaga family. The two towns are important for the value of their architecture and for their prominent role in the dissemination of Renaissance culture. The ideals of the Renaissance, fostered by the Gonzaga family, are present in the towns’ morphology and architecture.

San Marino Historic Centre and Mount Titano (San Marino) covers 55 ha, including Mount Titano and the historic centre of the city which dates back to the foundation of the republic as a city-state in the 13th century. San Marino is inscribed as a testimony to the continuity of a free republic since the Middle Ages. The inscribed city centre includes fortification towers, walls, gates and bastions, as well as a neo-classical basilica of the 19th century, 14th and 16th century convents, and the Palazzo Publico of the 19th century, as well as the 18th century Titano Theatre. The property represents an historical centre still inhabited and preserving all its institutional functions. Thanks to its position on top of Mount Titano, it was not affected by the urban transformations that have occurred from the advent of the industrial era to today.

The Wooden Churches of the Slovak part of Carpathian Mountain Area (Slovakia) inscribed on the World Heritage List consist of two Roman Catholic, three Protestant and three Greek Orthodox churches built between the 16th and 18th centuries in small, poor villages in an area formerly known as Upland Hungary. The property presents good examples of a rich local tradition of religious architecture, marked by the meeting of Latin and Byzantine cultures. The edifices exhibit some typological variations in their floor plans, interior spaces and external appearance due to their respective religious practices. They bear testimony to the development of major architectural and artistic trends during the period of construction and to their interpretation and adaptation to a specific geographical and cultural context. Interiors are decorated with paintings on the walls and ceilings and other works of art that enrich the cultural significance of the properties.

During the morning session, the Committee also approved the extension of the Mountain Railways of India with the inscription of the Kalka Shimla Railway, a 96km long, single track working rail link built in the mid-19th century to provide a service to the highland town of Shimla.

Read more!

George Town, Malacca now Unesco World Heritage sites

The historical Straits Settlement cities of George Town and Malacca have just been classified as Unesco World Heritage sites.

“The two towns constitute a unique architectural and cultural townscape without parallel anywhere in East and Southeast Asia,” said the citation on the Unesco Heritage list website.

This comes as a major boost to the lack-lustre economies of these two states.

The new status is the result of a 11-year-long struggle. “It has been a touch and go affair until the last minute,” said heritage conservationist Loh-Lim Lin Lee, when contacted.

Read more!

PM PROUD GEORGETOWN, MELAKA NOMINATED AS UNESCO WORLD HERITAGE SITES

Bernama
By Rosyatimah Tukimin

KUALA LUMPUR, July 8 (Bernama) -- Prime Minister Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi wants more efforts be made to improve the facilities and cleanliness of Georgetown and Melaka.

Abdullah said he was proud that both cities have been named as World Heritage Sites of the United Nations Education, Science and Cultural Organisation (Unesco) last night.

"Both cities need to take advantage of the announcement. Efforts must be made to improve the facilities, cleanliness and other services to attract more tourists," he told Bernama at the Group of Eight Developing Islamic Countries (D-8) here today.

He said the announcement meant a lot to the country.

"Although we have made efforts to modernise both cities, we have not neglected our heritage," he told Bernama at the Group of Eight Developing Islamic Countries summit here today.

Abdullah said achievement was due to the determined efforts of the Culture, Arts and Heritage Ministry which was then under Datuk Seri Dr Rais Yatim.

He also thanked Melaka Chief Minister, Datuk Seri Mohd Ali Rustam and Tan Sri Dr Koh Tsu Koon, former Penang Chief Minister. -- BERNAMA

Read more!

Georgetown heritage listing may improve bipartisan ties

The Malaysian Insider
By Shannon Teoh

PARLIAMENT, July 8 — The listing of Georgetown as a World Heritage Site has led to hopes of improved ties between the DAP-led Penang government and the federal government.

"State authorities on the area of heritage have all worked closely with us. When I went to Geneva to propose the list, there was no consideration of whether the city is within opposition rule," said Unity, Culture, Arts and Heritage Minister Datuk Seri Mohd Shafie Apdal after making the announcement at Parliament.

At an earlier press conference, Penang Chief Minister Lim Guan Eng also expressed his gratitude to all parties who helped, including the ministry and the previous Gerakan-led administration.

"This is a result of the effort of all parties — including the ministry, NGOs, civil servants, the ex-government of Penang and also the people of the state. We can all take credit together and now is the time to join hands. We hope to put aside politics to further raise the name of Malaysia.

"The state government will work to ensure the preservation of Georgetown with the co-operation of not just the people but also the federal government as it is not an honour just for the people of Penang but all of Malaysia," Lim said.

[Wan Azizah said the PM should also be proud of Georgetown’s achievement.]

Wan Azizah said the PM should also be proud of Georgetown’s achievement.
Opposition leader and Permatang Pauh MP Datin Seri Wan Azizah Wan Ismail said Prime Minister Datuk Seri Abdullah Badawi is also from Penang and so should be jointly proud of this achievement.

"It's an opportunity to enhance relations (between the central and state governments) and add value to the recognition we have already achieved because the Pearl of the Orient has so much more to offer," she said.

Shafie agreed with the Opposition figures, stating that Malaysia had gained a form of recognition which many other countries were still lobbying for.

"The recognition from Unesco is due to co-operation from state and central governments who have ensured that certain zones have been preserved."

Read more!

Georgetown, Malacca named World Heritage Sites

The Malaysian Insider

KUALA LUMPUR, July 8 — Malaysia's two oldest cities — Georgetown and Malacca — have finally been listed as World Heritage Sites after 7 years of campaigning at the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Unesco), which gave the status yesterday.

Its Paris-based World Heritage Council met in Quebec, Canada and confirmed the listings which will see historical and cultural properties in both cities to be listed on the Unesco World Heritage List.

Penang Chief Minister Lim Guan Eng welcomed the announcement, telling The Malaysian Insider: "This is great news for Georgetown. We have to maintain our heritage and history and the state government intends to just that."
Former Chief Minister Tan Sri Dr Koh Tsu Koon said the success in the bid is a boost to multiculturalism and tourism for Malaysia.

In Georgetown, the core areas encompass the historical sites of Georgetown, including the Lebuh Acheh historical enclave and sites such as the Lebuh Acheh Malay Mosque, Jalan Mesjid Kapitan Kling Mosque, the Goddess of Mercy Temple, Sri Mariamman Temple, Khoo Kongsi, St George's Church, Assumption Church, St Xavier's Institution, Convent Light Street, Little India, the museum and court building, the commercial area of Beach Street, Fort Cornwallis, Esplanade, City Hall, the clan jetties and the port areas.

In Malacca, which was founded in the 1400s, historical sites near the St Paul's Hill, the 17th-century Dutch Stadhuys buildings, Jonker Street with its Dutch-era buildings, Jalan Tukang Besi, Kampung Morten and Malacca River have been recognised as part of the World Heritage Site.

Read more!

Unesco accepts George Town and Malacca as World Heritage Sites

The Star
By EDDIE CHUA

GEORGE TOWN: The historical sites of George Town and Malacca have finally been listed as World Heritage Sites – a much sought after listing by nations across the globe.

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Unesco) accorded the two cities the status yesterday when the Paris-based World Heritage Council met in Quebec, Canada.

The recognition will see historical and cultural properties in both cities to be listed on the Unesco World Heritage List.

Malaysia had been bidding for the prestigious listing since 2004.

The core areas encompass the historical sites of George Town, including the Lebuh Acheh historical enclave and sites such as the Lebuh Acheh Malay Mosque, Jalan Mesjid Kapitan Kling Mosque, the Goddess of Mercy Temple, Sri Mariamman Temple, Khoo Kongsi, St George’s Church, Assumption Church, St Xavier’s Institution, Convent Light Street, Little India, the museum and court building, the commercial area of Beach Street, Fort Cornwallis, Esplanade, City Hall, the clan jetties and the port areas.

In Malacca, the historical sites near the St Paul’s Hill, the 17th century Dutch Stadhuys buildings, Jonker Street with its Dutch-era buildings, Jalan Tukang Besi, Kampung Morten and Malacca River have been recognised as part of the world heritage sites.

Penang Tourism Development, Cultural, Arts and Heritage Committee chairman Danny Law Heng Kiang said a state representative who were following the meeting in Canada informed them of the success bid yesterday evening.

“Listing George Town and Malacca on the World Heritage List would definitely help to boost the tourism in both states in a long run.”

Former Chief Minister Tan Sri Dr Koh Tsu Koon said the success in the bid is a boost to multiculturalism and tourism for Malaysia.

Read more!

槟州列世界文化遗产有隐忧 法令规划不足民间参与低落

刘嘉铭 | 7月8日 晚上8点11分

“马六甲海峡古迹城(马来西亚):马六甲和乔治市”今虽被纳入联合国文教科组织的世界文化遗产古迹名录,但两地政府对古迹建筑保护的法令及规划不足,以及人民偏低的参与性,却令公民组织代表及专家深感担忧。

而针对此申遗成功,槟州首席部长林冠英今日也发表声明宣布,州政府将成立一个由其本身领导的“古迹委员会”,以在州级的权限下,规划及执行“综合古迹政策”,以符合古迹及活文化遗产城所需遵守的指南。

文史古迹建筑师陈耀威及“槟城观察”协调员黄文强在接受《当今大马》电访时一致认为,槟州政府并未做好充分的准备工作来迎接联合国文教科组织的世界古迹遗产地位。然而,两者却对此项“荣衔”将给旅游业带来的影响,持有不一样的看法。

陈耀威:我们未准备好

陈耀威说,“获得此地位虽不足为奇,因为联合国文教科组织可基于一些理由,将乔治市和马六甲纳入名录之中,但坦白说,我们真的还未做好准备。”

他认为政府(尤其是槟城)仍欠缺一套完整管理计划的他指出,目前州内并没有针对保护古迹建筑的法令,更谈不上严厉执法。结果,古屋遭受破坏的事件屡见不鲜。

根据其统计,乔治市今年就有20间战前古屋被拆除,去年及前年则分别有50间及103间。有鉴于此,他希望,政府能认真看待此问题,否则就算获得世界遗产的地位,也毫无意义可言。

黄文强:须有专才参与

黄文强则认为,要被纳入世界遗产并不简单,要名正言顺成为世界古迹城,就必须将乔治市打造成世界级的城市,但现离目标仍有段距离。除了要具有特定的法令及拨款,也必须聘请专才来保存古迹,而总结以上各项要求,槟州就显然未做好准备。

陈耀威选择以“一夜成名”形容乔治市申遗的成功,并指出在成为世界遗产的消息传开后,大批游客确实将涌入参观,人数甚至可高达3倍至5倍。无独有偶,林冠英也在今天文告指出,申遗成功将引进许多古迹及历史旅游的游客。

申遗成功游客量将暴增

陈耀威举出中国开平为例,“ 6月被宣布为世界遗产,12月的游客人数就暴增300%。在此情况下,当地的人口控制及交通规划显得多么的重要。幸亏,槟城一直以来就是旅游区,但成长率会增加。”

位于的中国广东省的开平碉楼与村落,以碉楼和建有碉楼的村落闻名于世,并于2007年6月28日在纽西兰基督城召开的世界遗产委员会会议上被联合国教科文组织评定为世界文化遗产之一。

申遗过程“躲躲藏藏”

陈耀威也指出,有别于他国,乔治市申遗并非一项全民运动,政府在申请过程中“躲躲藏藏”,也不敢敲锣打鼓,似乎担心发展商的反弹等。相反的,其它世界遗产的非政府组织等单位都相当了解申遗的意义、如何管理古迹建筑的事项。

立法保护古迹无比重要

不过,黄文强却认为,游客将不会快速接踵而至,乔治市必须花一段时间才能看到成为世界遗产后的“成效”,比如游客或在一年或一年半才会明显地增加。

“槟州未立法保护古迹建筑,马六甲却有。同时,也不见设有特定的管理机构,明确鉴定拨款来源及古迹区界限等。就算市政局拥有本身的准绳,也总是不断更换,且未执法。加上,地方政府的条规不属州级或联邦政府的法律,一旦面对发展商挑战,难保能守着防线。”

提出应将立法放在优先事项的他也认为,槟岛市政局应在乔治市拟定地方蓝图。他相信,联合国将派员前来此提供意见给予改进,但若州和联邦政府在未来三五年内不能良好协调及提供基本建设,而始终停留在百废待兴的局面,乔治市或在无法符合联合国苛刻的要求下,从世界遗产名录中除名。

中央州属民间三方合作

同时,林冠英的声明也指出,槟州除了需要一个综合性的政策外,更需要具体的短期、中期及长期目标。针对此,州政府将与与非政府组织、联邦政府及其它相关单位,密切合作,以草拟出一个“槟州古迹政策”。

他指出,新政府在接过政权后,常自我警惕及确保乔治市古迹区内所有的发展计划都遵从既定的指南,以维持古迹区原貌的真实性及完整性。现今,则需加强执法工作及作出一个明智且负责任的执行计划。

申遗过程民间角色吃重

他在声明中不断表示对槟甲两地人民为下一代,不屈不挠地保护古迹及活文化遗产方面所作出的贡献,给予肯定。他甚至认为,槟城城草根人民自动自发进行的古迹保护工作,对符合(列入世界遗产)相关条例起着极为重要的角色,以让槟州从申遗成果中取得经济效益。

“但是,久缠槟州的问题,如交通阻塞、罪案及卫生问题,也是需要我国房屋及地方政府速度采取行动的一环。州政府将在此方面研究疏通交通的方案,并在现有经济条件苛刻的情况下,找出解决之道。”

他希望,中央政府可以摒弃政治上的党派之别,与州政府携手合作,分享该项荣誉。虽然,他要求全民可以共同参与此项源自“全民自动自发”的努力,以庆祝治市申遗成功的成就。但,他在文中尚未提起如何改善公民组织口中“民间参与性仍偏低”的问题。

Read more!

Georgetown, Malacca win world heritage status

Malaysiakini.com
Jul 8, 08 10:49am

The historic Malaysian trading towns of Georgetown and Malacca are among eight new cultural sites that have been added to Unesco's World Heritage List today.
MCPX

According to Unesco, both sites have been imbued with a multicultural heritage after more than five centuries of trading and cultural exchanges between East and West.

a famosa fort melakaGeorgetown and Malacca joined two other World Heritage Sites in Malaysia which won listing in 2000 - the Gunung Mulu National Park in Sarawak and the Kinabalu Park in Sabah.

Also included on the coveted list are a controversial Hindu temple in Cambodia and an early agricultural site from Papua New Guinea.

Honoured were the 11th century Preah Vihear temple site, perched on a mountaintop on the Thai-Cambodia border; the cities of the Straits of Malacca - Georgetown and Malacca in Malaysia - and the Kuk Early Agricultural Site in Papua New Guinea, marking the country's first entry on the list.

The heritage recognition has also been given to a sweeping part of the coral reef and lagoon around in the French territory of New Caledonia, in the South Pacific east of Australia.

The Unesco committee has been meeting in this oldest of Canadian cities since Wednesday to consider adding to its list of protected architectural and natural wonders.

Unesco promotes the idea that the World Heritage sites on its list belong to the international community, irrespective of the territory on which they are located.

While a World Heritage Site remain the responsibility of the country where the site is located, it is also considered in the interest of the international community to preserve it.

preah vihear temple in thai cambodia borderA total of 45 new sites were vying for inclusion on the list this year at the meeting which ends on Thursday, but few are more controversial than the Preah Vihear temple.

Last week, Cambodia deployed riot police to protect the Thai embassy for fear that a border dispute over the temple could spark violent protests.

The move came after Thailand suspended its endorsement of Cambodia's bid for the UN cultural agency Unesco to grant the long-disputed Preah Vihear temple (right) World Heritage status.

preah vihear temple in thai cambodia border 2Security forces were also mobilised to protect Thai-owned businesses in the capital Phnom Penh.

In 1962, the dispute over the 11th-century temple went before the World Court, which ruled that the temple belonged to Cambodia, although the main entrance lies at the foot of a mountain in Thailand.

The long-standing row appeared resolved last month, after Thailand endorsed Cambodia's plan to seek World Heritage status at a Unesco meeting in Canada this week.

A contested landscape

But the deal sparked a political controversy in Thailand, and last week Cambodia closed the mountaintop temple after more than 100 Thais marched to the compound to protest the deal. A Thai court then forced the government to suspend its endorsement of the plan.

Ambassador Francesco Caruso, special advisor to the director general of Unesco, told AFP the listing was not meant to prejudice the ongoing dispute.

unesco world heritage missionRather, it was hoped it might be amended in the future to a bi-national listing of the temple and its contested landscape.

"It could become a mixed natural and architectural site, the door is open. The Cambodians negotiated a listing that opens the door to such future harmony. The Thais are demanding it now," he said, noting both governments were heavily consulted in the wording.

The ruins of the Hindu temple are the most important example of ancient Khmer architecture outside of Cambodia's famed Angkor Wat, and have weathered centuries of wars and duelling territorial claims with Thailand.

Built to honour the Hindu god Shiva, Preah Vihear stretches dramatically up to a cliff-top in the Dangrek mountain range.

Unesco deemed the site exceptional for its location on a plateau with sheer cliffs overlooking a vast plain and mountain range; its rare architecture and the religious function of the temple; and its carved stone ornamentation.

Cambodia began seeking World Heritage status for the temple nearly six years ago.

To date, 862 sites in more than 140 countries have been designated Unesco World Heritage sites.

The UN agency also named as a heritage site 15,000 square kilometers of the New Caledonia lagoon, the world's second largest continuous coral reef in the world after Australia's Great Barrier reef.

"We are delighted," said Isabelle Ohlen, vice-president of the New Caledonia Congress.

Former military site

Also on Monday, the heritage committee included examples of the 17th century military architecture of Sebastien Le Prestre de Vauban, who built or upgraded more than 300 fortifications along France's borders.

malaysia world heritage sites 080708His designs, which had a major role in the history of fortification in Europe and as far away as the American continent, Russia and East Asia, exemplify "the peak of classic fortifications, typical of western military architecture," the committee said.

Other sites added to the Unesco list include Slovakian wooden churches, German early 20th century low-income housing, the Renaissance towns of Mantua and Sabbioneta in Italy, and the Stari Grad Plain on the Adriatic island of Hvar, farmed for 2,400 years.

San Marino, too, entered the coveted list, said the committee, "as a testimony to the continuity of a free republic since the Middle Ages."

Its historic center, with its fortification towers, walls, gates and bastions, dates back to the foundation of the republic as a city-state in the 13th century.

mountain railway of india 080708Thanks to its position on top of Mount Titano, it was not affected by the urban transformations of the industrial era to today.

During the session, the committee also approved the extension of the Mountain Railways of India with the inscription of the Kalka Shimla Railway, a 96-kilometer single-track working rail link built in the mid-19th century to provide a service to the highland town of Shimla.

Minister wolcomes the move

Welcoming the decision, Minister of Unity, Culture, Arts and Heritage Mohd Shafie Apdal said it was a recognition of the federal and state governments' efforts as well as non-governmental organisations to promote and preserve George Town and Malacca.

The recognition by Unesco will not only attract tourists to the two cities but local and foreign researchers, analysts and other experts as well, said Shafie.

He also urged the Penang and Malacca state governments to note the more stringent requirements to protect the historic zones of George Town and Malacca from indiscriminate development.

"Do not disturb the zones that have been identified, such as the sites on Penang Island, and the regulations which have followed. If there are plans to develop, inform us," Shafie told a press conference in Parliament lobby.

Earlier at the same lobby, Penang Chief Minister Lim Guan Eng and PKR president Dr Wan Azizah Wan Ismail had also lauded Unesco's decision to list George Town and Malacca as a World Heritage Site.

"Once we have been honoured with this listing, we have a responsibility not only to preserve what we have but to enhance this value. To be granted this recognition is an acknowledgement that we have a heritage of outstanding universal value that we all feel proud of," said Lim.

Lim said Penang members of parliament would also seek a meeting with Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi on ways the state government could cooperate with the federal government to preserve and promote George Town.

Read more!

Sunday, 6 July 2008

FORUM ISU SEMASA: KENAIKAN HARGA MINYAK

Tarikh: Sabtu, 12 Julai 2008

Tempat: Dewan Sukan Pandamaran (Sebelah Stadium)

Masa: 7.00 mlm

Speaker jemputan:
Y.B. Azmin Ali, Ahli Parlimen Gombak,
Y.B. Gobind Singh, Ahli Parlimen Puchong,
Y.B. Charles Santiago, Ahli Parlimen Kelang,
Y.B. Ronnie Liu, ADUN Pandamaran & Ahli MMK Negeri Selangor.

Hubungi: 012 - 6389300 ( Emmanuel Joseph )

Read more!