Wednesday, 2 November 2011

Ucapan Perbahasan Bajet Negeri (2)

Tiadanya Peruntukan Pembangunan untuk Pejabat-Pejabat Tanah

Selama ini, Kerajaan Negeri tidak memperuntukkan apa-apa peruntukan pembangunan untuk Pejabat Daerah dan Tanah di setiap daerah. Ini menyebabkan kebanyakan Tanah Kerajaan Negeri terus dibiarkan tanpa sebarang penyelenggaraan dibuat. Akibatnya, Tanah Kerajaan Negeri penuh dengan semak samun dan seterusnya menjadi tempat pembiakan ular atau serangga-serangga beracun yang boleh menjejaskan keselamatan awam.

Saya berharap Kerajaan Negeri dapat mengkaji masalah tersebut supaya peruntukan-peruntukan yang sewajarnya dapat disediakan untuk tujuan tersebut. Tanpanya peruntukan untuk tujuan tersebut, maka tanah-tanah Kerajaan Negeri akan terus dibiarkan sahaja tanpa penyelenggaraan dari semasa ke semasa.

Daripada peruntukan yang disediakan untuk tujuan pengambilan tanah, saya ingin bertanyakan sama ada pengambilan tanah Lot 537 & 536, Seksyen 1, Bandar Air Itam, Daerah Timur Laut di hadapan No. Premis 522A, Jalan Bukit Bendera, Pulau Pinang adalah disenaraikan. Pengambilan tanah bagi kedua-dua lot tersebut amatlah diperlukan memandangkan kedua-dua lot tersebut tidak pernah diwajibkan untuk serahan kepada Kerajaan Negeri semasa pembangunan bagi kawasan-kawasan di sekitarnya diluluskan. Jikalau tuanpunya kedua-dua lot tanah tersebut tidak membenarkan laluan orang awam melalui tanah milikan mereka, maka ini akan menjejaskan kepentingan ratusan penduduk yang menghuni di kawasan tersebut.

Saya juga mendapati terdapat tanah-tanah lapang yang tidak diserahkan kepada Kerajaan Negeri untuk penyelenggaraan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. Baru-baru ini, saya telah merujuk tanah lapang Lot 984, Seksyen 10, Bandar George Town, Daerah Timur Laut di Jalan S.P. Chelliah kepada Pejabat Tanah, di mana tanah tersebut tidak pernah diserahkan kepada Kerajaan Negeri walaupun projek pembangunan telah disiapkan lebih daripada 20 tahun.

Adakah Pejabat-Pejabat Tanah bersedia untuk membuat semakan dalam masa terdekat terhadap tanah-tanah lapang di kawasan daerahnya bagi memastikan kesemua tanah tersebut dapat diserahkan kepada Kerajaan Negeri dengan secepat mungkin? Jikalau tanah-tanah lapang yang seharusnya diserahkan kepada Kerajaan Negeri tidak diserahkan, maka tanah-tanah tersebut akan dijual kepada pihak ketiga dan ini merupakan kerugian besar kepada Kerajaan Negeri. Ini akan menyebabkan penduduk-penduduk di sekitarnya akan kehilangan tanah lapang untuk tujuan riadah atau rekreasi.

Pembangunan Perumahan Awam MPPP

Majlis Perbandaran Pulau Pinang memiliki sebidang tanah yang besar di Jalan S.P. Chelliah dan Jalan Sungai di persimpangan dengan Jalan Gurdwara, di mana MPPP berhasrat untuk membangunan tanah tersebut untuk tujuan komersil sahaja. Terdapat juga cadangan untuk membangunkan tanah tersebut bagi tujuan Pusat Pentadbiran Sehenti bagi MPPP.

Selama ini, Kerajaan Negeri berhasrat untuk menarik minat lebih ramai orang untuk berhijrah balik serta menghuni di kawasan pusat bandar George Town. Jikalau tanah tersebut dapat dibangunkan untuk tujuan komersil atau pejabat dengan adanya juga elemen perumahan awam, kos rendah atau kos sederhana rendah, ini sedikit sebanyak akan menampung permintaan warga-warga kota untuk terus menghuni di kawasan bandar George Town.

Adalah lebih baiknya jikalau MPPP dapat menjual perumahan kos rendah atau sederhana rendah dengan konsep sewa beli supaya golongan berpendapatan rendah dapat memiliki rumah kediaman masing-masing. Memandangkan rumah pangsa People’s Court di Lebuh Cintra yang semakin merosot memerlukan penaiktarafan atau pembangunan semula, ingin saya tanya apakah perancangan yang ada pada MPPP terhadap People’s Court buat masa ini?

Pembangunan pasar-pasar awam dengan RM1 juta diperuntukkan untuk sebuah pasar terpilih bagi setiap kawasan Parlimen di bahagian Pulau merupakan suatu pendekatan baru yang diambil oleh MPPP supaya pasar-pasar tersebut dapat dinaiktarafkan secara komprehensif serta memberi suatu imej dan persekitaran yang baru kepada pengguna-penggunanya.

Akan tetapi, peruntukan RM1 juta sememangnya tidak mencukupi untuk menaiktaraf Pasar Chowrasta. Walaupun RM2 juta telah disediakan oleh MPPP bagi penaiktarafan Pasar Chowrasta, namun peruntukan tersebut masih tidak mencukupi untuk tujuan tersebut. Dengan itu, saya ingin memohon sokongan Kerajaan Negeri bagi menyediakan peruntukan tambahan kepada MPPP supaya projek penaiktarafan Pasar Chowrasta yang bakal menelan perbelanjaan yang besar dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin.

Kerajaan Persekutuan sedang proses meminda Akta Hakmilik Strata 1985 dan Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2007 supaya digabungkan sebagai Akta Pengurusan Strata. Akan tetapi, perundangan yang baru tersebut masih tidak dapat menangani masalah penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) untuk tanah-tanah yang merupakan pajakan swasta (private lease). Keadaan ini berlaku dalam kes-kes pemajuan berstrata di Farlim dan Tanjung Pinang, di mana tanah tersebut merupakan hakmilik kekal tetapi pajakan yang diberikan kepada pihak pemaju hanyalah sepanjang 99 tahun sahaja.

Terdapat pandangan bahawa Peraturan-Peraturan Tanah Negeri Pulau Pinang (Penang Land Rules) boleh dipinda bagi menangani masalah tersebut, supaya JMB dapat ditubuhkan bagi pemajuan-pemajuan berstrata yang merupakan pajakan swasta 99 tahun walaupun tiada Perbadanan Pengurusan (MC) dapat ditubuhkan bagi konteks ini. Saya berharap Pejabat Tanah dan Galian dapat mengambil inisiatif dalam aspek ini supaya masalah-masalah pengurusan serta kenaikan bayaran penyenggaraan dengan sesuka hati oleh pihak syarikat pengurusan lantikan pemaju yang dihadapi oleh penduduk-penduduk tersebut dapat ditangani dengan segera.

Terdapat rungutan daripada pihak penternak dan pengusaha industri khinzir bahawa khinzir-khinzir yang dibela dan disembelih di Seberang Perai tidak boleh dibawa ke bahagian Pulau untuk dijual atau sebaliknya. Mengapakah ada sekatan-sekatan sebegini, sehingga menyusahkan penjual-penjual dan pembeli-pembeli daging khinzir yang inginkan dapatkan sumber daging dari Seberang Perai pada hari yang rumah sembelih di bahagian Pulau tidak beroperasi? Adakah ini disebabkan oleh perundangan yang sudah ketinggalan zaman? Dan adakah Pihak Berkuasa Tempatan bersedia untuk mengkaji semula perundangan yang terlibat supaya memberikan kelonggaran dalam aspek ini?

1 Comments:

Blogger IBU RISKA said...

Saya sangat bersyukur atas rahmat yg diberikan kepada saya dibulan ini karna alhamdulillah melalui MBAH RAWAIRE saya sekaran sudah bisa sukses atas nomor yg diberikan kepada saya dan saya yg dulunya cuma seorang TKW dari singapur yg gajinya tidak pernah mencukupi kebutuhan keluarga saya dikampun dan alhamdulillah berkat bantuan MBAH RAWAIRE kini saya sudah bisa pulang kampun,saya bersama keluarga dikampun sudah punya usaha sendiri dan saya tidak pernah menyanka kalau saya bisah seperti ini,jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH RAWAIRE di nomor 085-316-106-111...karna alhamdulillah saya menan nomor togel dari MBAH dan kalau uang indonesia 750 juta,,ini bukan rekayasa dari saya dari IBU RISKA.untuk lebih lenkapnya silahkan buka SITUS MBAH RAWAIRE
Saya sangat bersyukur atas rahmat yg diberikan kepada saya dibulan ini karna alhamdulillah melalui MBAH RAWAIRE saya sekaran sudah bisa sukses atas nomor yg diberikan kepada saya dan saya yg dulunya cuma seorang TKW dari singapur yg gajinya tidak pernah mencukupi kebutuhan keluarga saya dikampun dan alhamdulillah berkat bantuan MBAH RAWAIRE kini saya sudah bisa pulang kampun,saya bersama keluarga dikampun sudah punya usaha sendiri dan saya tidak pernah menyanka kalau saya bisah seperti ini,jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH RAWAIRE di nomor 085-316-106-111...karna alhamdulillah saya menan nomor togel dari MBAH dan kalau uang indonesia 750 juta,,ini bukan rekayasa dari saya dari IBU RISKA.untuk lebih lenkapnya silahkan buka SITUS MBAH RAWAIRE

10 July 2015 at 10:39  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home